D66 wil plan voor laaggeletterde jongeren met diploma

Volgens D66 komen ook in Arnhem jongeren van school terwijl ze onvoldoende Nederlands beheersen om volwaardig mee te doen in de maatschappij. Hierdoor kunnen jongeren en jongvolwassenen moeilijk van school naar werk komen. Een zogenaamde ‘startkwalificatie’ in de vorm van een afgeronde opleiding is geen garantie voor voldoende taalbeheersing, waardoor deze jongeren buiten beeld blijven omdat officieel geen sprake is van voortijdig schoolverlaten.

opleiding geen garantie voor voldoende taalbeheersing

Volgens D66 komen ook in Arnhem jongeren van school terwijl ze onvoldoende Nederlands beheersen om volwaardig mee te doen in de maatschappij. Deze jongeren en jongvolwassenen kunnen moeilijk van school naar werk komen. Een zogenaamde ‘startkwalificatie’ in de vorm van een afgeronde opleiding is geen garantie voor voldoende taalbeheersing, waardoor deze jongeren buiten beeld blijven omdat er officieel geen sprake is van voortijdig schoolverlaten. Op school kunnen jongeren compenseren voor onderdelen waar ze slechter op scoren terwijl in de beroepspraktijk vaak alle vormen van taalvaardigheid gevraagd worden: spreken, luisteren, gespreksvaardigheid, schrijven en lezen. Hierdoor ontstaat een afstand tot de arbeidsmarkt en loopt deze groep een verhoogd risico om in een uitkeringssituatie terecht te komen.

Politiek verslaggever Huibert Veth sprak met raadslid Mattijs Loor die hier namens D66 een motie voor indient. In deze motie verzoekt hij het college om te onderzoeken hoeveel Arnhemse jongeren en jongvolwassenen met een te laag taalniveau van school komen. Hij wil weten hoe deze groep bereikt kan worden en in hoeverre aanvullend taalonderwijs voor jongvolwassenen preventief kan werken om instroom in de participatiewet te beperken en kosten voor andere zorg- en hulpverlening.

‘anders jarenlang afhankelijk van uitkeringen en ondersteuning’

Mattijs Loor zegt hierover: ‘Jongeren met taalachterstanden is een hele specifieke doelgroep maar voor ons een hele belangrijke omdat we willen dat ze volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij. Als je dat niet goed ondersteunt als gemeente zijn ze misschien wel jarenlang afhankelijk van uitkeringen en ondersteuning. Ik vond het ook gek klinken dat iemand met een MBO-diploma toch nog laaggeletterd kan zijn en ik schrok ook heel erg toen ik dit in de landelijke statistieken terug zag. We willen deze groep niet terug duwen naar school maar ze wel graag verder helpen.’

Dit is een productie van RTV Arnhem.

Reacties