‘We moeten de stageproblematiek gezamenlijk en grondig oplossen’

Volgens Denk/Verenigd Arnhem kunnen er ieder jaar nog steeds een te groot aantal jongeren geen stageplaats vinden. Jongeren worden hierdoor soms gedwongen voortijdig een opleiding te beëindigen. Ook geeft de partij aan dat Nederlandse studenten met een migratieachtergrond moeilijker aan een stageplek kunnen komen.

de gemeente heeft voorbeeldfunctie

Denk/Verenigd Arnhem vindt dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft en daarom een integraal stageplan op moet stellen waarin de gemeente binnen het gemeentelijk personeelsbestand in alle geledingen optimaal stageplaatsen inricht. Dit zou ook moeten gelden voor subsidieontvangende organisaties en opdrachtnemers bij de gemeentelijke aanbestedingen. Dit plan moet de basis worden voor een ‘Arnhemse aanpak stageproblematiek’ waarin gestalte wordt gegeven aan een duurzame samenwerking tussen de Arnhemse onderwijs- en kennisinstellingen, ondernemerscollectieven en de gemeente.

Politiek verslaggever Huibert Veth sprak hierover met fractievoorzitter Yildirim Usta (Denk/Verenigd Arnhem) die samen met de Arnhemse Ouderen Partij een motie indient.

xenofobie viert hoogtij

Dhr. Usta: ‘Ook de minister van Onderwijs geeft in een recente kamerbrief aan dat stageplekken, met name onder mbo-studenten, een probleem zijn. Hierin wordt ook de discriminatie daaromheen aangekaart. In de gemeente Arnhem doen we al heel veel goede dingen. Er zijn wel wat onderbelichte plekken zoals De Connectie waar we mee samenwerken. Je ziet concrete voorbeelden zoals bij Leerpark Presikhaaf dat moeite heeft om stageplekken te vinden voor jongeren. Met het plan dat we willen maken moeten we vervolgens de stad in om dit probleem gezamenlijk aan te pakken en grondig op te lossen. We moeten ook met ondernemers met een migratieachtergrond in gesprek, die ook stageplekken hebben maar door een taalachterstand en bureaucratische rompslomp die plekken niet kunnen aanbieden. De hype die de laatste jaren door West-Europa waait rondom jongeren met een migratieachtergrond maakt het voor deze groep extra moeilijk. We zien toch wel dat xenofobie de laatste decennia hoogtij viert en daar moeten we iets mee gaan doen.’

Dit is een productie van RTV Arnhem.

Reacties