De afbouw van opbouwwerk

Sinds decennia lang bestaan er opbouwwerkers, welzijnswerkers die zich richten op het verbeteren van de woon- en leefomstandigheden van buurt- en wijkbewoners én die een brug slaan tussen bewoners en de gemeente.

Binnen enkele jaren zal dit beroep niet meer bestaan. In opdracht van de gemeente Arnhem werkt het opbouwwerk van Rijnstad (welzijn en maatschappelijke dienstverlening) in de wijken. Arnhem ging prat op zijn ‘wijkgericht werken’: na de successen in de Vogelaarwijken Malburgen en Klarendal (opbouwwerk werkte nauw samen met de voormalige wijkplatforms wat tot goede resultaten leidde) strooide de gemeente die aanpak enkele jaren geleden over de hele stad heen.

Iedere wijk een bewonersoverleg, een wijkactieplan en opbouwwerkers. De samenwerking met de wijkregisseur werd intensiever en het team opbouwwerkers onderzocht wat de kwetsbaarheden en behoeftes van de individuele wijken waren.

PERSPECTIEFNOTA & VAN WIJKEN WETEN

Nu echter is een jaar geleden in de vorige perspectiefnota van de gemeente het programma ‘Van Wijken Weten’ gelanceerd: ambtenaren gaan in de wijken werken en niet meer op het stadhuis.

Een bezuinigingsmaatregel waarbij er van onderop opgepakt wordt wat goedkoper en efficiënter moet zijn dan van bovenaf uitstrooien. “Niet zenden, maar op gaan halen” , aldus een gemeentesecretaris. Momenteel draaien er pilots en in 2017 moet deze reorganisatie doorgevoerd zijn: de ‘Wijkteams Leefomgeving’ functioneren dan naast de ‘Sociale Wijkteams’.

Wijkregisseur Wendy Beukhof (Arnhem Noord West) neemt eind september afscheid, alle wijkregisseurs gaan per oktober in een wijkteam elders in de stad werken en de functie houdt op te bestaan.

WIJKTEAMS LEEFOMGEVING
Maar voor de zomervakantie kondigde de gemeente aan sowieso te stoppen met Wijkgericht Werken. Het zou achterhaald zijn. Met de inzet op zelfstandigheid en burgerparticipatie zijn er naar hun mening ook geen opbouwwerkers en participatiewerkers meer nodig.

Het Wijkteam Leefomgeving kan deze rol overnemen, wordt aangegeven, tenzij een wijk vindt dat daar budget voor apart gezet moet worden en zij dus een opbouw- of participatiewerker willen inkopen. Per 1 januari 2017 zullen al vier formatieplaatsen moeten worden ingeleverd.

Dit wordt de komende jaren verder afgebouwd tot nul. Dit bericht sloeg in als een bom.

MOTIE
Rijnstad had vanwege de aankondiging van de Wijkteams Leefomgeving in theorie wel een verandering verwacht binnen het opbouwwerk, maar dat de tak volledig zou verdwijnen leverde grote verbazing op. Vooral betreffende het participatiewerk; hoe wil de gemeente dat burgers actief meedoen zonder begeleiding van participatiewerk?

Ook de politiek (PvdA en Groen Links) vroeg zich af waar de opgebouwde expertise dan blijft en hoe de medezeggenschap van de burgers vorm gaat krijgen. Niemand weet namelijk precies hoe die nieuwe Wijkteams gaan functioneren.

De motie ‘Neem de tijd voor implementatie Van Wijken Weten’ tijdens de laatste politieke maandag voor het zomerreces van de PvdA is aangenomen. Ondertussen is het september en is er niet heel veel meer concreet geworden.

Stef Visser (manager opbouw- & participatiewerk van Rijnstad) licht toe : “Het is duidelijk dat er flink gesneden gaat worden, voor het aankomende jaar lijkt de bezuiniging in ieder geval vast te staan Maar de gesprekken met de gemeente verlopen goed. We willen ervoor zorgen dat we de vrijwilligersinitiatieven in de wijken zo goed mogelijk kunnen blijven ondersteunen.”

Het is nog niet volledig helder in welke gebieden de gemeente het eerst wil afbouwen, ook is nog niet duidelijk hoe en wanneer de overdracht aan de Wijkteams Leefomgeving zal plaatsvinden.

Dit artikel werd eerder print gepubliceerd in Wijkkrant Klarendal die 21 september van de drukker kwam.

CONSULTATIE
Ondertussen is er een uitnodiging uitgegaan voor een consultatie die de Arnhemse gemeenteraad op 3 oktober a.s. houdt over de voorgenomen bezuiniging op participatie- en opbouwwerk.

Door een consultatie te organiseren willen de gemeenteraadsleden meer zicht krijgen op wat de voorgenomen bezuinigingen voor gevolgen hebben en welke rol is weggelegd voor de wijken om mee te beslissen over de toekomst van het participatie- en opbouwwerk. Aan de genodigden wordt gevraagd om op basis van de volgende vragen een korte presentatie voor te bereiden:

  • wat is de rol van opbouw- en participatiewerk momenteel in uw wijk?
  • Wat kunnen de bezuinigingen op opbouwwerk- en participatie werk voor gevolgen hebben voor de Arnhemse burgers?
  • Welke rol is weggelegd voor de wijken om mee te beslissen over de toekomst van het participatiewerk- en opbouwwerk?

Voor deze presentatie is tussen de 5 en 10 minuten ingeruimd.

Tekst: Zefanja Hoogers – Beeld: omslagfoto van Rijnstad op Facebook, fotografie van auteur

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Reacties

Wees de eerste die reageert op "De afbouw van opbouwwerk"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*