De gemeente Arnhem stelt veiligheidsprioriteiten in de kadernota

Burgemeester Ahmed Marcouch heeft het concept voor de kadernota veiligheid 2018 – 2022 voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze nota zoomt in op de maatregelen en keuzes voor onze stad die rechtstreeks onder het begrip “veiligheid” vallen. Deze periode spreekt de gemeenteraad diverse malen met elkaar om de nota definitief vast te stellen.

Arnhem onveilig

De nota geeft aan dat Arnhem met 74,8 geregistreerde delicten per duizend inwoners ruim boven het landelijk gemiddelde van 48,9 geregistreerde delicten per duizend inwoners zit. Arnhem staat te boek als nummer zes onder de onveiligste steden van Nederland. Veiliger dan Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven, maar minder veilig dan bijvoorbeeld Den Haag. Dit terwijl Arnhem de veertiende stad in omvang is. Ook voelen Arnhemmers zich nogal eens onveilig in de stad (36%) en in de eigen buurt (28%). Verontrustender wellicht is dat de percentages sterk verschillen per buurt. Het maakt in Arnhem qua veiligheidsgevoel dus nogal uit in welke wijk je woont.

Zeven prioriteiten

De kadernota beschrijft zeven prioriteiten. Dit zijn naast de totale omvang van de criminaliteit: ondermijnende criminaliteit zoals witwassen, drugshandel en illegaal gokken, woonoverlast, discriminatie, huiselijk geweld, personen met verward gedrag en jeugdcriminaliteit. D66 zal een voorstel in gaan dienen om cybercrime als achtste prioriteit toe te voegen en verwacht hier brede steun voor. Marcouch wil de criminaliteit gaan bestrijden door gebruik te maken van de netwerken in de stad en een specifieke wijkgerichte aanpak. Ook wil hij de wettelijke bevoegdheden die hij als burgemeester heeft optimaler benutten zoals vergunningverlening, contactverboden, gebiedsverboden of het sluiten van panden wegens overtredingen. Verder moet er beter gebruik gemaakt gaan worden van de intelligence, de dataverzameling en analyse.

Politiek verslaggever Huibert Veth sprak n.a.v. de Kadernota Veiligheid met Ahmed Marcouch en verschillende betrokken partijen: Marleen van Eijndhoven (bestuurder Moviera), Rainier The (teamchef politie Arnhem-Noord) en Jolanda Thannhauser (teamchef politie Arnhem-Zuid), Chantal Feijen (regiomanager Pactum) en Els Bouman (teamleider/bestuurder sociale wijkteams).

‘Veiligheid is de grond onder onze voeten’

Marcouch: ‘Veiligheid is de grond onder onze voeten om onderwijs te volgen, te werken en een goed leven te hebben in Arnhem. Ik zie grote verschillen tussen wijken. Dan gaat het over drugsoverlast, jeugdcriminaliteit maar ook over hennepplantages die het risico op brand met zich meebrengen. Het gaat over georganiseerde misdaad of het witwassen van geld in onze winkelstraten of ons uitgaansgebied. Met deze kadernota wil ik samen met de raad de prioriteiten vaststellen om Arnhem veiliger te maken.’

Dit is een productie van RTV Arnhem.

Reacties