‘De overkant’ van de Rijn

Eén van de evenementen op de Stadsblokken onder de John Frostbrug

In aanloop naar de verdere ontwikkeling van het uiterwaardenpark Stadsblokken Meinerswijk, waarvan in de toekomst 1% bebouwd zal worden voor woningbouw, deelt Arnhem Direct hier delen uit de maandelijkse nieuwsbrief van KondorWessels projecten.

Wonen of naar een festival in Meinerswijk

Tijdens het ASM festival, dit jaar op 26 augustus, komen er veel fietsen naar de Stadsblokken

Het is zomer en we trekken erop uit met z’n allen! Een wandeling in het natuurgebied, pootje baden in de Rijn of misschien ga je wel een festival bezoeken.

In onze ontwikkeling voor Meinerswijk voorzien wij aan de voet van de John Frostbrug in een terrein voor festivals en evenementen. De regels waarbinnen deze festivals mogen plaatsvinden liggen vast in het bestemmingsplan. Zo is het voor organisatoren van festivals, huidige bewoners én nieuwe bewoners helder wat er wel en niet mag.

Blijft alles dan hetzelfde? Nee. Nu maken organisatoren van evenementen gebruik van een braakliggend terrein, straks moeten organisatoren met meer factoren rekening houden. Net zoals toekomstige bewoners. Zij moeten weten dat ze in een (natuur)gebied komen te wonen waar soms ook evenementen zijn. Dat weten we allemaal sinds het Masterplan in 2017 door de gemeenteraad van Arnhem is vastgesteld. Hierin zijn de woningen én evenementen een onderdeel van dat plan.

Op dit moment werken wij het ontwerp van het festivalterrein uit. Daarbij houden we rekening met de ruimte die grote evenementen zoals Free Your Mind en het ASM Festival nodig hebben. Ook werken wij aan een plan om meer/andere evenementen te binden aan dit prachtige gebied, zonder dat wij al concrete afspraken hebben. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan evenementen op het gebied van jazz, food of evenementen die zich op gezinnen richten. De balans tussen een levendige en leefbare stad staat daarbij voorop. Voor iedereen!

Stadsblokkenwerf

Op vrijdag 14 juli hebben de Stichting Stadsblokkenwerf en KondorWessels Projecten de overeenkomst ondertekend

Met het ondertekenen van deze overeenkomst heeft Stadsblokkenwerf de zekerheid dat zij definitief een plek hebben in de plannen voor het uiterwaardenpark in het midden van de stad Arnhem.

Historische werf als onderdeel Meinerswijk
Om een levendig uiterwaardenpark te creëren, zijn in de plannen voor Meinerswijk activiteiten en functies van betekenis en met symbolische waarde bedacht, zoals de historische scheepswerf. De historische scheepswerf was al voor de betrokkenheid van KondorWessels Projecten een onderdeel van het plan. Bij de aankoop van de gronden en het overnemen van de plannen, deed KondorWessels Projecten de belofte alle eerder gemaakte afspraken na te komen. Zo ook het behoud van de historische werf in de toekomstige plannen.

De Arnhemse Scheepsbouw Maatschappij
De Arnhemse Scheepsbouw Maatschappij (ASM) was eens de grootste werkgever van Arnhem en domineerde ‘de overkant’ van de Rijn met haar activiteiten tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Sindsdien lag het terrein braak tot in 2015 de Stichting Stadsblokkenwerf het initiatief nam voor een historische scheepswerf. Met een pontje en werfpaviljoen wil de Stadsblokkenwerf tevens een entree zijn voor voetgangers die Stadsblokken/Meinerswijk willen bezoeken. De werf ligt verscholen tussen de bomen rondom de ASM Haven. Een eerste bezoek aan deze plek leidt bij veel Arnhemmers tot verwondering. “Het is net alsof ik op vakantie ben” is een uitspraak die wij vaak horen.

Overeenkomst tot eind 2030
KondorWessels Projecten blijft eigenaar van de gronden onder de Stadsblokkenwerf tot eind 2030. De Stichting mag hier kosteloos gebruik van maken. Als de Stadsblokkenwerf daarna nog steeds gebruik maakt van de gronden zoals dat is omschreven in het door de gemeenteraad vastgestelde Masterplan, dan gaan de gronden over naar de gemeente Arnhem. Deze afspraak is vrijdag 14 juli jl. formeel tussen Stichting Stadsblokkenwerf en KondorWessels Projecten vastgelegd. Daarmee heeft de stichting zekerheid voor de toekomst en komt KondorWessels Projecten de eerder gedane belofte na.

Het gebruik is een belangrijke stap voor het verder toegankelijk maken van het gebied in het midden van de stad waar alle Arnhemmers elkaar kunnen ontmoeten.

Dichtbij de realisatie van een prachtig plan

Reacties