Diana de Jong nieuw lid College van Bestuur HAN

{

Diana de Jong is door de Raad van Toezicht van de HAN per 1 november 2014 benoemd als derde lid van het College van Bestuur.

Op dit moment is Diana de Jong als directeur-bestuurder verbonden aan de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland. Deze stichting is verantwoordelijk voor een onafhankelijke beoordeling van de prestaties van woningcorporaties op basis van een door de stichting ontwikkelde en beheerde visitatiemethodiek.

Diana de Jong (1969) studeerde Milieukunde aan Saxion, waarna ze aan de Radboud Universiteit Nijmegen haar doctoraal Beleidswetenschappen behaalde. Zij promoveerde in 1999 aan dezelfde universiteit op een onderzoek naar internationale besluitvorming in het ruimtelijk beleid (in het bijzonder grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Duitsland). Haar wetenschappelijke werk werd in 1996 onderscheiden met het Frye stipendium voor veelbelovende vrouwelijke promovendi.

Van 2000 tot 2003 heeft Diana de Jong, naast haar werk als consultant, als respectievelijk universitair docent aan de Radboud Universiteit en als lector Duurzame streekontwikkeling aan Fontys Hogescholen Eindhoven/ HAS Den Bosch gewerkt. Daarna werkte zij onder meer als directeur Gebiedsontwikkeling bij Royal HaskoningDHV en bij Bouwfonds Ontwikkeling. Zij is lid van de Advisory board Geografie, Planologie en Milieu van de Radboud Universiteit en bestuurslid van de Stichting Nationale Landschappen.

Met Diana de Jong krijgt de HAN een kundige bestuurder die ruime ervaring heeft op het snijvlak van privaat en publiek en met het structureren van complexe (veranderings)vraagstukken. Als zodanig is zij, mede met het oog op de hoge ambities van de HAN, een waardevolle versterking van het huidige College van Bestuur.

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Diana de Jong nieuw lid College van Bestuur HAN"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*