Dreigt er inderdaad een ‘financiële strop’ voor het sportbedrijf?

Volgens berichtgevingen in verschillende media zou er een financiële strop dreigen voor het sportbedrijf van liefst 2 miljoen euro. Deze vanwege veranderende wetgeving op het gebied van btw die deels het gevolg is van Europese regelgeving. Volgens D66 en de SP zou dit ingrijpende gevolgen kunnen gaan hebben voor zowel de financiën van de gemeente Arnhem, gezien de relaties tussen de gemeente en het sportbedrijf, als voor de sportbeoefening in Arnhem. Hierbij kun je denken aan prijsstijgingen voor gebruikers zoals een duurder kaartje voor het zwembad.

Reden voor fractievoorzitter Gerrie Elfrink (SP) om hier mede namens fractievoorzitter Sabine Andeweg (D66) vragen over te stellen aan wethouder van sport Jan van Dellen (VVD). De wethouder en de raadsleden bleken eensgezind in de opvatting dat negatieve financiële gevolgen voor het sportbedrijf onwenselijk zijn en spraken af gezamenlijk op te trekken in de lobby om dit via de landelijke politiek voor elkaar te krijgen.

2 miljoen blijkt 6 ton

Politiek verslaggever Huibert Veth sprak na afloop met Jan van Dellen. Jan van Dellen legt uit dat het niet gaat om 2 miljoen maar volgens de laatste inzichten om een financieel effect van 6 ton. Nog altijd een heel bedrag maar lang niet zoveel als eerder werd aangegeven. Het ministerie heeft hem toegezegd dat de maatregel budgetneutraal uitgevoerd zal worden en dus geen negatieve financiële gevolgen mag hebben voor het sportbedrijf. De maatregel is ook niet bedoeld als een bezuiniging. Hij geeft aan dat hij het ministerie hier ook echt aan gaat houden. Dit lijken geruststellende woorden. Toch is hij er zelf ook nog niet gerust op tot hij die honderd procent toezegging zwart op wit heeft. Om dit voor elkaar te krijgen staan hij en zijn ambtenaren momenteel dagelijks in contact met het ministerie.

Dit is een productie van RTV Arnhem.

Reacties