Drugsoverlast Klarendal: ‘Dit groeit ons boven het hoofd’

Portefeuillehouder én burgemeester Marcouch zat níet aan tafel, maar wel op de publieke tribune. Hij praat na met bewoners van Klarendal © Zefanja

In raadskamer Rijnstroom op het stadhuis, heeft Klarendaller Onstein deze woensdag ingesproken over ernstige zorgen die er in de wijk leven over toenemend drugsoverlast. Onstein sprak als voorzitter van bouwspeelplaats De Leuke Linde uiteraard namens zijn stichting, maar tevens namens ondernemersvereniging DOCKS en leden van het Bewonersoverleg. ‘Help ons deze neergang te stoppen’, aldus Onstein.

Terugblikken

Tijdens het halve uurtje wat er staat voor een Ronde Tafelgesprek op de wekelijkse politieke avond van de gemeente, blikte Onstein terug op de jaren 80, waar bewoners in opstand kwamen tegen de zware drugsoverlast waar Klarendal destijds de internationale pers mee haalde. Hoe daarna het tij keerde, burgemeester Scholten het project ‘Klarendal Kom Op’ aftrapte voor een betere leefomgeving, hoe vervolgens de Vogelaargelden kwamen die Klarendal veel brachten. ‘Door unieke samenwerkingen zijn we ver gekomen. Nu was de kunst deze balans te behouden. Ik heb niet de illusie dat we ooit echt van drugsproblematiek af komen, maar drie kwetsbare plekken is iets anders dan vijftien.’

Wijkagenten

Onstein haalt ook terug hoe naast het destijds wijkmanagement van de gemeente, de woningcorporatie en bewoners, ook de wijkagenten een enorme bijdrage leverden aan het verbeteren van de veiligheid. ‘Maar de wijkagenten nu: je ziet ze niet, je hoort ze niet.’ Onstein haalt zijn spiekbriefje er bij: ‘Volgens de politie moet een wijkagent het aanspreekpunt zijn en een bekend gezicht, wat door zijn netwerken weet wat er speelt om situaties op te lossen en te voorkomen. Maar wij merken meer desinteresse. Er worden ook weinig aangiften gedaan. Daar gebeurt tóch niets mee; Klarendallers zijn aangifte-moe.’ Juist Klarendal heeft betrokken wijkagenten nodig, concludeert hij – maar wordt ook door andere bewoners onderschreven.

Veiligheidsgroep

Sinds twee jaar is in Klarendal een werkgroep actief, waar bewoners en werkers kijken wat ze kunnen doen. De kwetsbare plekken zijn geïnventariseerd en daar waar mogelijk zijn er acties ondernomen. ‘Zo is er in samenwerking met Team Leefomgeving op bepaalde plekken verlichting gekomen, is er wat groen weg gesnoeid voor overzicht en ergens een hekje geplaatst. Maar veel meer kunnen wij niet doen binnen onze mogelijkheden: drugsoverlast en criminaliteit groeien ons nu echt boven het hoofd. We vragen om hulp. De leukste en prachtigste wijk wordt nu terug gegeven aan het gespuis. Er is meer regie nodig, en misschien wel andere wijkagenten.’

Raadsleden

Vanaf de Ronde Tafel in de Rijnstroom kamer komen diverse vragen van raadsleden. Of hier al eerder aandacht voor is gevraagd, wat Team Leefomgeving en het Sociale Wijkteam betekenen in deze,  waarom die eerdere samenwerking dan niet meer zo goed werkt en of het probleem niet stedelijk is. Zo is afgelopen voorjaar de burgemeester (tevens portefeuillehouder) op tournee geweest door de wijken van de stad voor een veiligheidsplan. Onstein: ‘Burgemeester Marchouch is dus al op de hoogte van de situatie in Klarendal. Maar nu is het bijna november en kunnen we niet wachten tot de rapporten uit komen: de hulpvraag is acuut.’

Ook de wijkteams doen echt hun best volgens Onstein, maar toch ziet hij dat instanties verder vooral losse eilanden zijn. Meerdere raadsleden danken hem voor zijn bevlogen betoog en zeggen toe het onderwerp te agenderen ‘Omdat de wijk die aandacht verdient’ zegt bijvoorbeeld Aydemir (voormalig bewoner van Klarendal en fractievoorzitter van DENK). ‘Graag nu…’ reageert Onstein.

Reacties