Stichting Vrienden Klarendalse Molen is per direct op zoek naar nieuwe bestuursleden

Molen de Kroon 2013 © Francois Labarbe

Meer dan 30 enthousiaste vrijwilligers houden de Klarendalse molen draaiende. Ze delen allemaal liefde voor de molen en het rijksmonument. In het bestuur is dit uiteraard geborgd.

Molen de Kroon in Klarendal, verbinding als motto

.De molen staat in het hart van de wijk Klarendal. Naast het zorgen voor het behoud van de molen is het versterken van de verbindingen met buurt en stad een belangrijke doelstelling. In de molenwinkel verkopen de vrijwilligers zelfgemalen meel en een lekkere kop koffie, de molenaars geven rondleidingen, draaien de molen en malen meel, er vinden regelmatig allerlei evenementen plaats en de molen met bijbehorende paardenstal zijn erg in trek als te huren locatie. Na de grondige restauratie in 2018 ziet de molen er weer tip top uit. Voor de komende jaren staan ook nog de nodige investeringen in de planning.

Profiel van het bestuur

Het bestuur van de Stichting weerspiegelt de nauwe betrokkenheid tussen molen, Klarendal en Arnhem. Samenwerking op basis van vertrouwen is vanzelfsprekend voor alle vrijwilligers. Iedereen draagt vanuit verschillende rollen een steentje bij aan het geheel door dat te doen waar hij of zij goed in is. Het bestuur is dan ook onderdeel van het geheel en staat niet op afstand. Het is een must dat het bestuur draagvlak heeft bij de vrijwilligers. Het bestuur zorgt voor visie op de ontwikkeling van de molen en een gezonde financiële basis, ook voor de toekomst. Alles in nauwe samenspraak met de vrijwilligers.

Het bestuur is breed samengesteld en heeft de taken onderling verdeeld. Een bestuurslid wordt benoemd voor 3 jaar. Elk bestuurslid heeft een eigen aandachtsgebied, zonder de collectieve verantwoordelijkheid uit het oog te verliezen. Zo nodig hebben vrijwilligers daarmee ook een eigen aanspreekpunt in het bestuur. Aandachtsgebieden en bestuurstaken kunnen uiteraard gecombineerd worden, passend bij behoeftes en belangstelling. Het bestuur wordt bijgestaan door twee adviseurs; dit zijn afgevaardigden uit het molenaarsteam en uit de winkelgroep. Het bestuur vergadert 6 keer per jaar, of vaker als het nodig is. In voor- en najaar vinden bijeenkomsten plaats waar vrijwilligers en bestuur samen komen om beleidsplannen, begroting en jaarverslag te bespreken.

Profiel van de bestuursfuncties

voorzitter (vacant): vervult een trekkersrol, werkt op ongedwongen wijze samen en maakt gemakkelijk verbindingen, is het boegbeeld van de molen, is goed thuis in het Arnhems netwerk, verantwoordelijk voor pr

secretaris (vacant): het geheugen van de organisatie, verzorgt het archief en de verslaglegging van vergaderingen

penningmeester: vertaalt beleid in geld, regelt het financiële beheer, zorgt voor begroting , jaarstukken en fondsenwerving

bestuurslid technische zaken (vacant): verantwoordelijk voor het technisch onderhoud en alle meerjarige investeringen, onderhoudt het contact met de eigenaar van de molen (Volkshuisvesting Arnhem)

bestuurslid vrijwilligers (vacant): begeleiding en eerste aanspreekpunt voor vrijwilligers, houdt vrijwilligerswerk aantrekkelijk, zorgt voor werving van vrijwilligers, is vertrouwenspersoon

bestuurslid verhuur en evenementen (vacant:) verzorgt de jaarprogrammering van evenementen, regelt allerlei horeca- en verhuurzaken

Geïnteresseerd?

Neem contact op met Martin Brouwer, penningmeester

telefoon 026 3648229 – martin.brouwer@yahoo.com

Reacties