Een blauwdruk van het stelsel

Ploeterend bijeengesprokkeld
als een bundel die zich overgeeft
aan het groene rijk

en al wat er is

voetstappen maken feilloos,
zwijgend geschiedenissen
vertellen onuitgesproken verhalen,
die ongekend de deuken rechttrekken
als een algoritme van de stad

het raakt vastgelegd
binnen een bedrukte blauwdruk
waar de ruwe korrels
zich nederig aanpassen aan het geheel

en een wankelende toekomst wortelt
door een ondergronds stelsel
alles verweeft, maar bijtijds separaat

een traanfurie raakt ontworteld
de ziel plant zijn spiegel ernaast
als een onafgebroken lijnenspel
waar immense diepte, ondiep lijkt
en uitgehouwen hoogtes
laag drijven aan de tere bodem.

Iedere week plaats ik een zelfgeschreven gedicht dat geïnspireerd is op de stad Arnhem. Dichter Rick Kewal, oprichter van het Collectief Rauw – www.rauw.nu.

Reacties