Een herstelagenda met véél doelen voor de stad

J.P. van Muijlwijkstraat

Een jaar geleden presenteerde het college van B&W de Arnhemse Herstelagenda Coronacrisis, een pakket aan investeringen van ruim €19 miljoen euro om de stad een fikse steun in de rug geven om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden, Arnhemse sectoren te versterken en andere overheden en partners te verleiden om mee te investeren in de Arnhemse economie. Intussen is er een hoop werk verzet, zijn diverse plannen opgestart. Dat schrijft het college in een brief aan de raad.

1.750 woningen renoveren en verduurzamen

In het kader van het Volkshuisvestingsfonds, waarvoor Arnhem recent de volledige aanvraag van 25 miljoen euro bij het Rijk kreeg toegewezen, investeren we zelf ook ruim 10 miljoen euro. Met dit geld kunnen onder meer ruim 1.750 particuliere woningen in Arnhem-Oost, die kampen met lage energielabels, tocht, vocht, schimmel en achterstallig onderhoud, worden aangepakt en opgeknapt. Ook gaan we bijvoorbeeld investeren in woningbouw in Kronenburg, het Gele Rijdersplein en de herinrichting van de J.P. van Muijlwijkstraat (foto).

In het Arnhems Actieplan Werk, dat recent naar de raad is gestuurd, is ook ingezet op wat er nodig is om mensen aan het werk te houden en werkgevers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Ook zijn er extra acties ingezet om schulden te voorkomen en gezinnen in langdurige armoede te ondersteunen. Het afgelopen jaar is daarnaast een inventarisatie gemaakt van verbeteringen die gedaan kunnen worden in de openbare ruimte. Een aantal van die plekken is intussen aangepakt of staat op de planning om aan de slag te gaan. In het kader van het energy innovatieprogramma is dit jaar Connectr gestart met een innovatielab, waaraan de gemeente financieel bijdraagt.

Meer investeren dankzij cofinanciering

Eén van de doelen van de Herstelagenda – partners en andere overheden verleiden om mee te investeren – is in ieder geval behaald. Zo werden twee bijdragen aan maatschappelijke opvang en werkgelegenheid uit de Herstelagenda aangevuld met middelen van het Rijk. Ook investeerden de provincie Gelderland, OOSTNL, Industriepark Kleefse Waard en parkeigenaar Schipper Bosch miljoenen in de realisatie van innovaties van Connectr en het innovatielab. Paping: ‘Het is goed om te zien dat andere overheden en partners zich bij onze investeringen aansluiten. Zo kunnen we via cofinanciering het totaalbedrag dat we kunnen investeren in onze stad steeds groter maken.’

‘We gaan hiermee door’

‘Dit is slechts een greep uit de grote en kleine acties die we zijn opgestart vanuit de Herstelagenda’, aldus wethouder Ronald Paping. ‘We blijven hiermee doorgaan, want nog steeds is niet duidelijk wanneer deze crisis ten einde is. Met het coronadashboard houden we zicht op de effecten van corona voor de gemeente en voor de stad. En met de impactanalyse hebben we continu in beeld welke financiële consequenties die effecten hebben. Zo houden we continu de vinger aan de pols.’

Reacties