Een oude Klarendalse sporthal met onduidelijke bestemmingen

In de jaren 80 van de vorige eeuw is in de Neerlandstuinstraat de beeldbepalende sporthal gebouwd met als bedoeling sportactiviteiten voor wijkbewoners uit te zetten. Het is momenteel onduidelijk wat de bedoeling is van dit vastgoed.

Eigenaar gemeente Arnhem is alle jaren verantwoordelijk voor de exploitatie van de hal en deed dat in de vorm van Sportbedrijf Arnhem. Ondanks dat zo’n vijftien jaar geleden ‘Sportpunt Klarendal’ in het leven was geroepen om wijkbewoners van alle leeftijden toegankelijk te kunnen laten sporten, had de hal al een stedelijke functie gekregen en klaagden bovendien omwonenden over parkeer- én geluidsoverlast. In 2009 schreef de wijkkrant nog: “De buurt heeft het de sporthal zo dichtbij de voordeur van de bewoners intussen wel gehad. Het geeft overlast en een wijkhal is het al lang niet meer. En dat was bij de bouw wel de afspraak.”

Gebruikers

Toen de gemeentelijk sportactiviteiten in 2013 verhuisden naar het MFC, hebben omwonenden en het Bewonersoverleg gepleit voor herbestemming of liever zelfs afbraak van het pand. Maar het bleef stil op het stadhuis qua nieuwe plannen maken voor dat stukje Klarendal. In 2015 sloot Bounz een tijdelijk contract met de gemeente, maar de trampolinehal sloot in 2019 om onduidelijke redenen ook weer zijn deuren. In januari 2020 meldde zich nieuwe gebruiker Common Ground met urban sports voor 16 + en deed met veel vrijwilligers een boel aanpassingen in de zaal.

Ondanks vele ambities om sport en cultuur met elkaar te combineren en de vele dromen die Common Ground probeert levend te houden, lukt het de organisatie niet om de exploitatie rond te krijgen. Ook stichting Gezond in de Wijk was tussentijds nog met goede plannen gekomen die niet van de grond kwamen. Common Ground eigenaar Joren Neher: ‘Budget is telkens een ding…’ De coronacrisis en jongeren die af haakten, speelde hier natuurlijk ook een rol in.

Urban twist

Ondertussen is het beheer van de hal weer in handen van sportbedrijf Arnhem. De helft van de zaal is nog steeds in gebruik door Common Ground en de andere helft wordt gebruikt door een o.a. Freerun school, circusschool Fabriek Fysiek, De Vloer podiumkunsten en Rijn IJssel CIOS. ‘Maar het is een moeilijke locatie’ vertelt Pawel van der Steen van het sportbedrijf. Hij doelt dan bijvoorbeeld op de stookkosten die vanwege de energiecrisis alleen maar hoger zullen worden en het onderhoud dat de hal nodig heeft. ‘Wij pleiten er voor om samen met de vastgoed afdeling van de gemeente alles onder de loep te nemen en aan te sluiten bij modernere behoeftes en manieren van sporten, ook voor andere leeftijden.’ Hoewel de urban scene bovenwijks is, bestaat voor zowel Arnhem-Noord als in Zuid de intentie om een sportplek te ontwikkelen met een extra urban twist.

Arnhem Oost aanpak

De redactie van de wijkkrant onderschepte ook een persbericht: ‘Arnhem Oost aanpak maakt nu en straks het verschil: met deze aanpak willen we in de vijf wijken de negatieve spiraal van armoede, werkeloosheid, matige gezondheid en slechte woningen stoppen en achterstanden inhalen.’ Een proces wat een generatie moet duren, waarbij onze burgemeester het over de pedagogische of de opvoedwijken heeft en waarvan die veranderingen nu in de grondverf staan. In dat persbericht staat ook dat Sporthal Klarendal zo’n centrale plek wordt waar jongeren kunnen sporten en leren. Maar helemaal zwart op wit staat dit verder nog niet.

Dit artikel is geschreven voor wijkkrant Klarendal, de tweede editie  – maart 2022

Reacties