Extra steun voor amateurkunst, culturele makers en zzp’ers

Het college verdeelt 1,4 miljoen euro aan coronasteun: Duizend euro voor 52 amateurkunstorganisaties, extra budget voor kunstenaars via cultuurplatform Schakel025, ondersteuning van diverse beeldende kunst initiatieven en een tegemoetkoming voor Rozet: dit is een greep uit het brede pakket aan steunmaatregelen voor de culturele sector dat burgemeester en wethouders vandaag bekend heeft gemaakt.

Door de beschikbare financiële middelen op deze manier te verdelen, ondersteunt het college de sector in de volle breedte: zowel professionele instellingen en makers, als de amateurkunst. Enerzijds is er geld nodig voor noodhulp om de sector nu overeind te houden en zichtbaar te blijven, anderzijds zet het college vanaf 2021 vol in op het stimuleren van innovatie.

Minister van Engelshoven maakte in mei van dit jaar 300 miljoen euro vrij voor de culturele sector en daarna nog twee keer 60 miljoen. De gemeente Arnhem heeft daarvan in totaal ruim 1,4 miljoen euro ontvangen.

Veerkracht en flexibiliteit

Wethouder cultuur, Hans de Vroome: “We staan als Arnhem voor onze culturele sector, van amateurkunst tot aan professionele makers, van onze grote podia tot aan cultuureducatie op alle basisscholen en in de bibliotheek. Cultuur verbindt mensen, zet mensen aan het denken en kan mensen troosten. Cultuur is onmisbaar. Ik heb bewondering voor de flexibiliteit en veerkracht van veel Arnhemse culturele instellingen. Dat geeft me vertrouwen voor de toekomst. De financiële bijdragen zijn om nu te overleven en zichtbaar te blijven. Begin 2021 komen we met aanvullende maatregelen die ook gericht zijn op vernieuwing en om te zorgen dat de sector in de toekomst gezond blijft”.

Kunst in brede zin

De coronagelden zijn verdeeld over de gehele breedte van de sector. Alle amateurkunstorganisaties die in 2020 subsidie van de gemeente kregen, krijgen 1000 euro als tegemoetkoming voor extra kosten of het wegvallen van inkomsten. Ook gaat er geld naar een nieuw opgericht amateurkunstplatform. De gemeente juicht de vernieuwing en de samenwerking toe. In de professionele hoek krijgt cultuurplatform Schakel025 een bijdrage om gericht initiatieven van makers en kunstenaars te ondersteunen via de Stroomversneller en om scholing op het gebied van beroepsbeoefening aan te bieden. En Sonsbeek & State of Fashion, dat kosten heeft moeten maken voor het verplaatsen van het evenement naar volgend jaar wordt hiervoor in belangrijke mate gecompenseerd. De BIS-instellingen en grote podia kregen al eerder financiële ondersteuning.

Het college gaat ervanuit op deze manier een verantwoorde en evenwichtige verdeling van de coronasteun te hebben gemaakt, waardoor de rijke culturele infrastructuur van Arnhem zo goed mogelijk overeind en zichtbaar blijft.

 

 

Reacties