Gemeenteraad wil brede visie voor kwaliteitsimpuls lokale media

Foto: gemeente Arnhem

Bij de afgelopen raadsvergadering stond de motie “Kwaliteitsimpuls Lokale Media” van SP, D66, CDA en PvdD op de agenda. In het coalitieakkoord staat weliswaar opgenomen dat men onafhankelijke lokale media van grote waarde vindt voor een transparant, democratisch stadsbestuur, maar er is geen extra geld gereserveerd voor een kwaliteitsimpuls voor lokale media. De motie wordt voortijdig ingetrokken omdat wethouder Hans de Vroome aangeeft met een visie op lokale media te willen komen en daar graag meer ruimte voor krijgt dan deze motie biedt. In de motie werd alleen gesproken over de zendgemachtigde lokale omroep (RTV Arnhem) en de wethouder wil andere initiatieven niet op voorhand uitsluiten.

Lokale media? Welke media?

VVD-raadslid Menno Loos heeft navraag gedaan bij zijn collega’s. De fractievoorzitter van Overbetuwe antwoordde op zijn vraag hoe de ervaringen waren met lokale media: ‘Welke media?’ Wat dat betreft mogen wij ons volgens dhr. Loos in Arnhem nog gelukkig prijzen maar ook de VVD neemt de noodkreet van de lokale media serieus.

Bredere visie

Tijdens het debat geeft Ria de Vries (PVDA) aan het belangrijk te vinden dat naast de zendgemachtigde omroep ook particuliere initiatieven een kwaliteitsimpuls krijgen. René Kraaijenbrink (Arnhem Centraal) wil ook een bredere visie waarin meerdere partijen betrokken worden. Ine van Burgsteden (CDA) maakt duidelijk dat één van de problemen is dat binnen lokale media vaak zoveel verwacht wordt van, en een groot beroep gedaan wordt op, de vrijwilligers. Kürsat Bal (DENK/Verenigd Arnhem) spreekt zich uit voor goede onafhankelijke media en vindt dat dit ook wat mag kosten. Als ook de fracties van ChristenUnie en GroenLinks aangeven de motie te smal en beperkt te vinden. En bovendien D66-wethouder Hans de Vroome zegt niet met een tunnelvisie naar alleen de zendgemachtigde omroep te willen kijken, wordt de motie ingetrokken.

De vraag die deze avond meerdere malen naar voren kwam, is wat kwaliteit precies is en hoe we deze gaan meten. Hier zal dhr. de Vroome in zijn visie helderheid over moeten geven.

Reacties