Gezocht: levensloopbegeleiders voor mensen met autisme en deelnemers

In mei start  de organisatie ‘Vanuit autisme bekeken’ de pilot levensloopbegeleiding in meerdere gemeenten in het land waaronder Arnhem. Daarom zijn wij op zoek naar levensloopbegeleiders en deelnemers (mensen met autisme).

Diagnose en ondersteuning

Levensloopbegeleiding wordt, naar behoefte van de deelnemer, geboden op alle vlakken die belangrijk zijn. Denk aan zorg, onderwijs, wonen, werken, vervoer, relaties, etc. Deelnemers zijn mensen met een officiële diagnose autisme die problemen ervaren en behoefte hebben aan levensloopbegeleiding.

Levensloopbegeleiders zijn mensen die structureel iemand met autisme willen ondersteunen en dingen met en voor hen willen regelen. Zo stimuleren levensloopbegeleiders ontwikkeling, levensgeluk, autonomie en deelname aan de samenleving van iemand met autisme. Levensloopbegeleiders moeten bereid zijn eens per drie weken training en intervisie te volgen, waarbij zowel de kosten voor de begeleiding als de kosten voor training en intervisie worden betaald vanuit de pilot.

Vanuit autisme bekeken

VAB is een expertiseteam op het gebied van autisme en inclusieve samenleving. ‘Iedereen is verschillend en het is hoog tijd dat de samenleving hierop ingericht wordt. Aansluiten bij iemands leven, luisteren en echt maatwerk organiseren. Daar werken wij aan.’ aldus de website.

Opgeven

Deelname aan de pilot betekent dat je ook deelneemt aan onderzoek dat tijdens de pilot wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld in de vorm van een interview, enquête of het verstrekken van persoonsgegevens. Het onderzoek loopt tot november 2020. Er wordt gesproken over hoe verder te gaan na 2020. Opgave voor de deelname kan online.

Opgeven kan tot 28 februari. Helaas kan niet iedereen die zich opgeeft meedoen: er zal een selectie plaatsvinden. Omdat een persoonlijke klik volgens ons doorslaggevend mag zijn, gebeurt selectie van levensloopbegeleiders voornamelijk door de deelnemers zelf. Opgave voor levensloopbegeleiding kan ook online.

Reacties