GroenLinks stelt vragen over dialoog Zwarte Piet

Onlangs gaf de NTR onlangs aan tijdens het Sinterklaasfeest in 2018 Sinterklaas te laten vergezellen door roetveegpieten. Toenmalig burgemeester Boele Staal gaf twee jaar geleden aan in gesprek te gaan met de organisatoren van de Arnhemse Sinterklaasintocht over de figuur Zwarte Piet. Fractievoorzitter Mark Coenders: “De figuur Zwarte Piet heeft verschillende pijnlijke connotaties met racisme.”

Sinterklaasfeest, een feest voor iedereen

“Om te zorgen dat het Sinterklaasfeest een feest voor iedereen kan zijn, vinden we het belangrijk dat we samen kijken hoe we dit kinderfeest kunnen ontdoen van deze kenmerken. Wij willen graag dat daarover een goede dialoog plaatsvindt.” GroenLinks vraagt daarom het college van burgemeester en wethouders via mondelinge vragen aanstaande woensdag hoe ze aankijkt tegen de recente ontwikkelingen, hoe ze de dialoog aangegaan is met de organisatoren van de Arnhemse intocht en wat hiervan het resultaat was.

gemeente faciliteert de discussie

Twee jaar geleden spraken we in deze raad op initiatief van PvdA en GroenLinks over de toekomst van de figuur Zwarte Piet. In die tijd concludeerde de Kinderombudsman: “De figuur Zwarte Piet kan voor gekleurde kinderen kwetsend zijn en leiden tot pesten en uitsluiting.” GroenLinks ziet graag dat de gemeente scholen, het intocht-comité, bedrijven, verenigingen en andere actoren aanspoort de figuur Zwarte Piet aan te passen en dat de gemeente de discussie hierover faciliteert. Zodat Sinterklaas – voor alle Nederlanders – een leuke traditie blijft. De NTR gaf onlangs aan tijdens het Sinterklaasfeest in 2018, zowel bij de nationale intocht als in het Sinterklaasjournaal, Sinterklaas te laten vergezellen door roetveegpieten. GroenLinks wil graag weten hoe het college tegen deze ontwikkelingen aan kijkt.

Naar verwachtingen komen deze mondelinge vragen tijdens de rondvraag en mededelingen op 24 oktober 2018 aan bod.

Reacties