Staakt het vuren! Het bestand in de 80-jarige oorlog

Lezing, Collectie, Wandeling! Dinsdag 23 oktober 15.00 – 17.00 uur, Erfgoedcentrum Rozet

Rozet organiseert in samenwerking met Stadstheater Arnhem, het Gilde en theatergroep Aluin in het Erfgoedcentrum een opmaat voor ‘Staakt het vuren!’ , de voorstelling van één dag later op woensdag 24 oktober om 20.00 uur in het Stadstheater.

De wapenstilstand van 1609-1621 tussen de Spaanse Koning Philips II en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd niet door iedereen toegejuicht!

Stadhouder Prins Maurits vreesde het op krachten komen van de Spaanse troepen, terwijl Raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt de bodem van de ‘staatskas’ vreesde.

In de tijdelijke afwezigheid van de gemeenschappelijke vijand laaide de onderlinge strijd met desastreuse gevolgen op! De voorstelling van Theatergroep Aluin, het middelste van een drieluik, laat zien hoe de vriendschap tussen Maurits en Van Oldenbarnevelt in bittere vijandschap omsloeg met noodlottige gevolgen voor de laatste!

Hoe stelde Arnhem zich in die tijd op?

Als buitengewest hadden Arnhem en Gelre last van plunderende Spaanse troepen. De voordelen van de handel door de Verenigde Oost-Indische en West-Indische Compagnie sloegen vooral neer in Amsterdam en Middelburg. Daar werd het geld verdiend, waarmee het Staatse Leger werd betaald. Wat weegt het zwaarst?

Programma

  • In een korte lezing, “Arnhem in de tijd van het Bestand, 1609-1621”, introduceert historicus Menno Potjer het Arnhem uit die tijd.
  • Rozet Bieb heeft uit haar collectie achtergrondliteratuur verzameld over ‘De Opstand’. In de pauze kun je die ter plekke inzien of lenen, als u lid bent.

‘Maar niet alleen déze opstand krijgt aandacht. Opstand is van alle tijden. Verzet tegen de gevestigde orde, opkomen voor vrouwenrechten, godsdienstvrijheid; talloos zijn de aanleidingen om in opstand te komen. Niet alleen toen, maar ook nu nog schuurt het, wanneer ontwikkeling stagneert en vrijheid niet meer vanzelfsprekend is.

  • Na de pauze nemen de gidsen van het Gilde je mee voor een Stadswandeling:

In Arnhem zijn in de loop van de tijd verschillende opstanden geweest. De Calvinisten tegen de Roomschen. Van Gelre tegen het Bourgondische/Habsburgse regime. Het Kerkhofoproer van 1783. Het verzet van bewoners tegen de prostitutie in het Spijkerkwartier. Het verzet tegen de komst van een haven. Etc. In een levendige wandeling willen de Gildegidsen dit verleden weer graag met je oprakelen.

Praktisch!

Wanneer:          Dinsdag 23 oktober

Waar:               Rozet Erfgoedcentrum

Aanvang:          15.00 uur

Einde:              17.00 uur

Toegang:          € 9,50 / leden van de bibliotheek € 7,50 (inclusief koffie/thee in de pauze)

Opgeven:         Via deze link

Extra!

Voer de actiecode ROZET in bij je bestelling en krijg €5.00 korting bij de voorstelling in het Stadstheater op 24 oktober.

 

Reacties