Mark Coenders (GroenLinks): ‘Deze begroting gaat echt iets veranderen voor de Arnhemse burger’

Een van de belangrijkste politieke items in de gemeenteraad deze maand is de financiële meerjarenprogrammabegroting 2019-2022. In deze meerjarenbegroting kan men veel van wat in het coalitieakkoord stond terugzien. Ook geeft het een beeld van de financiële positie van Arnhem.

Twee weken geleden lieten we de burgers aan het woord tijdens de rondetafelgesprekken en stelden we vragen aan het college. In dit interview vragen we de fractievoorzitters van de coalitiepartijen GroenLinks, VVD, D66 en PvdA naar hun visie op de meerjarenbegroting. De komende weken zijn we erg benieuwd naar de reacties van de oppositie.

TV-verslaggever Huibert Veth sprak met fractievoorzitters Mark Coenders (GroenLinks), Leendert Combee (VVD), Sabine Andeweg (D66) en Eric Greving (PvdA).

Mark Coenders is erg blij met het klimaatfonds van 10 miljoen euro, de duurzaamheidsmaatregelen en armoedegelden. Leendert Combee vindt voor zijn partij aandacht voor werk, klimaat, bereikbaarheid en de lage lasten belangrijk. Sabine Andeweg is blij met de investeringen in Museum Arnhem. Eric Greving benoemt het belang van de afspraken over werk, armoede en burgerparticipatie. Verder wordt er volgens Leendert Combee nu in goede tijden geprobeerd te investeren in een meer solide begroting.

Dit is een productie van RTV Arnhem.

Reacties