Het gesprek over vuurwerkverbod

Vanavond woensdag 3 februari staat de meningsvorming omtrent een motie voor een siervuurwerkverbod in Arnhem bij de gemeenteraad op de agenda. Deze ingrijpende maatregel zou de doodsteek zijn voor vuurwerkverkopers in en rondom Arnhem en een zeer bittere pil voor alle vuurwerkliefhebbers. 

Ingezonden door Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond

Vaders, zoons, moeders, dochters, buren, vrienden, kennissen, hele buurten die allemaal verantwoord genieten van Nederlands consumenten siervuurwerk zullen de dupe worden van deze maatregel waar de relschoppers op dezelfde voet verder kunnen gaan. Hét Vuurwerk Liefhebbers Verbond (HVLV) steunt daarom namens liefhebbers uit het hele land alle vuurwerkverkopers en vuurwerkliefhebbers in en rondom Arnhem en heeft daarom contact gezocht met de Arnhemse politici. Ook via deze weg wil HVLV de Arnhemse beleidsmakers vragen om de relschoppers aan te pakken en niet de goedwillende burger te duperen met deze schijnoplossing die overduidelijk wordt genomen voor de bühne.

Inspreekrecht

“Namens de Arnhemse winkeliers zal de heer Puplichuizen woensdag spreekrecht krijgen voorafgaand aan het debat. Wij steken hem graag een hart onder de riem”, aldus Jeffrey één van de stichters van HVLV. Jaarlijks kopen ruim 5,5 miljoen Nederlanders siervuurwerk blijkt uit onderzoek van Veiligheid.nl. “En nog meer mensen genieten hier van mee” zegt Jeffrey. “Denk hierbij aan kinderen, buren, familieleden en vrienden. Het is maar 8 uurtjes per jaar en toch oneerlijk dat deze grote goedwillende groep vuurwerkliefhebbers wordt gestraft voor de daden van enkele relschoppers die zich toch niet aan de regels houden”?

Een vaak genoemd alternatief voor consumenten siervuurwerk is een centraal georganiseerde vuurwerkshow. Ook in Arnhem staat dit als alternatief op de agenda. “Voor al deze mensen die graag vuurwerk afsteken is dit geen alternatief. Het gaat om het zelf afsteken. [..] Zonder vuurwerk is dit enkel een buurtborrel in de kou”, lacht Jeffrey. “Wij hopen van harte dat Nederland beseft dat het Nederlandse consumenten siervuurwerk niet de boosdoener is. Iedereen die dit zelf afsteekt weet immers dat wanneer je verantwoord, volgens de gebruiksaanwijzing, met veiligheidsbril en gezond verstand dit aansteekt het risico minimaal is. We hopen nog lang in Nederland en in Arnhem te mogen genieten van het mooie volksvermaak dat oudejaarsvuurwerk is.”

Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond (HVLV) is een groeiende organisatie waarin vuurwerkliefhebbers door heel Nederland uit zowel de particuliere als de bedrijvensector verenigd zijn met o.a. als doel het huidig negatieve beeld van de vuurwerktraditie recht te trekken.

Redactie

Een vuurwerkverbod in Arnhem staat nóg meer ter discussie sinds de fatale flatbrand in Immerloo op nieuwjaarsnacht 2020, waar twee dodelijke slachtoffers bij vielen en waarna er wel een omslag in het denken over vuurwerk plaats vond. Er werden in januari 2020 meerdere polls gehouden om er achter te komen wat de stad daar zelf van zou vinden. Daarvóór al werd geconstateerd dat de meerderheid van de Arnhemmers die een gemeentelijke vragenlijst invulden, zelf vuurwerk afsteken niet als een belangrijke Nederlandse traditie ziet. 40% vermijdt vuurwerk zelfs tijdens de jaarwisseling. Tegenstanders van een totaalverbod op vuurwerk noemen wel vaak als reden dat vuurwerk afsteken een Nederlandse traditie is en dat er beter gehandhaafd moet worden.

Verbod versus praktijk

Er doen ideeën de ronde binnen de politiek over meer vuurwerkvrije zones op Oudejaarsnacht of centraal aangewezen afsteek plekken. Een algeheel vuurwerkverbod zou pas mogelijk zijn als het kabinet in Den Haag daar mogelijkheden voor creëert. Burgemeester Marcouch zag in 2019 nog niet echt de oplossing in een vuurwerkverbod, de problematiek zit ‘m sowieso meer in het illegale vuurwerk.

In november 2020 werd vanwege het coronavirus sowieso een algeheel  eenmalig vuurwerkverbod oud en nieuw 2020-2021 afgekondigd, om de extra druk op zorgverleners en ziekenhuizen te voorkomen. Maar daar trokken ze zich op de Geitenkamp weinig van aan.

 

Reacties