Het wijktransitieplan van Groen West Arnhem

Kernteam GroenWest stelt zich voor in de laatste nieuwsbrief

De wijken Lombok, Heijenoord en Klingelbeek hebben een gezamenlijk bewoners initiatief ‘Groen West‘ dat heel mooie toekomstbestendige plannen maakt met en voor de buurt. Zij geloven in een aanpak waarbij de bewoners van Arnhem West een stevige stem krijgen in de toekomstige energievoorziening van de wijken. De komende twee jaar gaan ze werken aan het draagvlak dat hiervoor nodig is. Er worden uiteenlopende bijeenkomsten en evenementen georganiseerd om ieders stem en wens te horen.

Wijk van de Toekomst

GroenWest dient aanvraag in voor fase 2 van het Wijk van de Toekomst programma van het Gelders Energieakkoord. In fase 2 gaan ze samen met de wijk een plan maken hoe de wijk energieneutraal te maken. Dat doen ze in een wijktransitieplan.
Zo gaan ze bijvoorbeeld op zoek naar collectieve isolatiemaatregelen en collectieve warmtevoorziening, naar maatwerkadvies om je huis aan te pakken, naar elektrisch deelvervoer, naar mogelijkheden om als huurder mee te doen, meer groen in de wijk, kortom een integraal plan van aanpak.

Als Wijk van de Toekomst krijgen ze ondersteuning van een procesbegeleider en er zijn mogelijkheden om onderzoeken uit te voeren. Het onderzoek naar de mogelijkheden om het Ecovat ook in Heijenoord te gebruiken is hier een voorbeeld van.

Duurzame projecten

Met het wijk transitieplan gaan de wijken van het gas af komen. Hiervoor worden uiteenlopende duurzame activiteiten en acties georganiseerd, waarbij jij als buurtbewoner kan meedoen.
Groene daken en tuinen
Er is een project om daken en tuinen groen en waterbestendig te maken. De eerste aanmeldingen krijgen een gratis dakscan en tuinadvies.
Elektrisch deelvervoer
Waarom moeten we allemaal een eigen auto als je het ook kan delen?
– Heeft het Ecovat kans voor Heijenoord? GroenWest gaat onderzoeken of het mogelijk is om
100-200 bestaande woningen warmte aan te bieden uit het Ecovat dat in Het Dorp wordt gerealiseerd.

Wil je meer weten?
Je kunt GroenWest bereiken door:
E-mail naar groenwestarnhem@gmail.com
Twitterbericht naar @groenwestarnhem
Facebook @groenwestarnhemwest

Lees ook hun laatste nieuwsbrief (PDF).

—–

Bronnen: GroenWest Arnhem en BloeiinArnhem

Reacties