Historische Herberg: melkventers en stadsboeren

Vijf vrijdagmiddagen per jaar van 17.00 tot 19.00 uur is iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Arnhem, welkom in de Historische Herberg in de Molenplaats, park Sonsbeek. Op vrijdag 8 februari vindt de eerste herberg van 2019 plaats, waar o.a. wordt ingegaan op stadsboerderijen, park Sonsbeek en melkproductie.

Arnhemse boeren in het Sonsbeekkwartier

De wijken Sint Marten en Sonsbeekkwartier zijn gebouwd op voormalige landbouwgrond die de baron aan projectontwikkelaars had verkocht. Niet alle boerderijen werden gesloopt. Sommige werden in de nieuwbouw opgenomen. Merkwaardig is dat enkele boerderijen nog tot ver in de twintigste eeuw in bedrijf bleven. Wie waren deze boeren en hoe konden ze rondkomen van een boerderij zonder grond? Ad Habets vertelt erover en praat met Adriaan Valen, zoon van de laatste boer van het Sonsbeekkwartier.

De geschiedenis van de Arnhemse melkinrichtingen

De 124 jarige zuivelhistorie van Arnhem begon 1879 bij de opening van de ‘Arnhemsche Melkinrichting’ in de Kerkstraat. Knoeierijen waren de reden voor ‘gegoede burgers’ om over te gaan tot de oprichting van een melkinrichting voor levering van “zuivere, onvervalschte, niet afgeroomde en niet verdunde melk. Na ruim 40 jaar werd de belangrijkste zuivelactiviteit verplaatst vanuit de Kerkstraat naar de Westervoortschen dijk 3a. Onder de namen CAMIZ, Vecomi, Coberco en Friese vlag werden daar, tot de sluiting eind 2003, melkproducten bereid. Nu wordt binnenkort begonnen met de realisering van woningbouw in het historische ‘Cobercokwartier’. Jos Lankveld zal enkele facetten van deze rijke zuivelhistorie belichten.

De entree is gratis, soep en/of broodjes voor eigen rekening. Molenplaats – voorheen Bezoekerscentrum Sonsbeek, Zypendaalseweg 24a

 

Reacties