Vergunningverlening bouw Elfenbosch: ‘Brutaal mens heeft het halve park’

Aanbouw keermuur bij de voormalige Jacobiberg in park Klarenbeek, juli 2018 © Zefanja

Volgens recente berichtgevingen zou de vergunning die kinderdagverblijf het Elfenbosch in Park Klarenbeek heeft aangevraagd alsnog verleend zijn. Afgelopen zomer bleek dat voor de werkzaamheden, onder meer het plaatsen van een betonnen keerwand en een schuur, een vergunning vereist was. Na klachten van omwonenden bij de Omgevingsdienst Arnhem en Omstreken (ODRA) werd een bouwstop ingelast. GroenLinks vraagt zich af hoe het kan dat de vergunning alsnog verleend is en stelde vragen aan het college.

Door Huibert Veth

We spraken met raadslid Muriël Simonis (GroenLinks) die de mondelinge vragen stelde aan wethouder Hans de Vroome (D66). Simonis: “Bij het kinderdagverblijf in Klarenbeek werd gebouwd zonder vergunning. Daar waren meerdere burgers verontrust over. Dit kwam omdat de bouw in hun optiek vrij grootschalig was. Er werd een betonnen keerwand geplaatst die vrij aanwezig is.”

‘Betonnen keerwand heftige ervaring’

“Het is natuurlijk een park en als daar ineens een betonnen keerwand staat die het voorheen groene verloop markeert dan is dat wel een heftige ervaring. De ODRA heeft toen een bouwstop ingelast. Ik had de verwachting dat er iets aan gedaan zou worden maar dat is niet het geval. De vergunning is nu alsnog verleend.”

‘College wel degelijk verantwoordelijk’

“De wethouder geeft aan dat het college er vrij weinig aan kan doen en dat het een aangelegenheid van de ODRA is. Wij zijn van mening dat het college wel degelijk verantwoordelijk is voor hetgeen de ODRA uitvoert. We zullen dan ook met een agenderingsverzoek komen om uit te zoeken hoe dit in het vervolg vermeden kan worden en ook hoe deze situatie verder afgehandeld dient te worden.”

Groene oplossing

“Wij willen het groene uiterlijk van het park graag behouden. Wij zouden graag een oplossing zien die vergroent en geen betonnen keerwand.”

40 bezwaarschriften

Tijdens de mondelinge vragen geeft wethouder de Vroome aan dat de ODRA dit dossier niet als maatschappelijk gevoelig heeft ingeschat en er daarom geen overleg met het college is geweest. Ook zegt hij dat er inmiddels al 40 bezwaarschriften binnen zijn gekomen.

Raadslid Dijk (D66) constateert dat een brutaal mens de halve wereld heeft, of in dit geval het halve park. Steffenie Pape (VVD) verbaast zich over het feit dat dit soort besluiten volgens de wethouder vooral juridisch getoetst worden en dat de Arnhemse groenvisie daar niet zoveel invloed op heeft. De Vroome antwoordt dat het aan de politiek is om de ODRA kaders te geven en daarin desgewenst duidelijk te maken wat het belang van groen is.

Bron: RTV Arnhem

Reacties