Het referendum voor alle Arnhemmers

{

VVD-fractievoorzitter Leendert Combeé maakte in De Gelderlander (4-4-2013) helemaal duidelijk waarom zijn partij het komende referendum niet ziet zitten. Prima, zo werkt het in een democratie. Ik constateer echter wel dat zijn VVD in de gemeenteraad (nog) niet met een initiatief is gekomen de Arnhemse referendumverordening te schrappen. Vervolgens gaat zijn bijdrage niet meer over de inhoud, maar over het tijdstip en de kosten van het referendum. Hij vergeet in zijn betoog wel het belangrijkste argument voor de zorg van velen over het verspillen van geld te noemen.

Dat de raad Plan C zou aannemen, was geen verrassing, maar de discussie over welke referendumvraag aan de Arnhemmers voorgelegd zou gaan worden, was nog ongewis. Als Plan C zou worden voorgelegd, waarin naast het kunstencluster (Museum+Filmhuis) ook renovatie van Musis Sacrum en Schouwburg werd genoemd, zou er geen heldere vraagstelling mogelijk zijn. Tevens zou er ook geen recht gedaan zijn aan de aangezwengelde discussie die zich via het inleidend verzoek voor een referendum toespitste tot wel of geen kunstencluster. Daarom heeft de coalitie, inclusief de VVD, het raadsvoorstel gewijzigd, zodat het referendum op 15 mei inderdaad gaat over wel of geen kunstencluster. De VVD had hier ook luid en duidelijk nee op kunnen zeggen, maar zo sterk waren de knieën dus ook niet.

De initiatiefnemers van Arnhemwilookgeenkunstencluster.nl hebben vanaf dag één gepleit voor het laten samenvallen van het referendum met (raads)verkiezingen. In een mail aan de raad is dat recentelijk nog een keer herhaald. Zijn verbazing hierover, verbaast mij. Maar ja, ik plaats het maar in het rijtje van de gehoorde argumenten in onze richting, zoals ongeloofwaardig verzet, rechtsbeginselen schenden, volksmenner, die oude/grijze mannen, etc.

Op 15 mei vindt het eerste echte Arnhemse referendum plaats. Wij zullen met acties, te volgen via facebookpagina arnhemwilgeenkunstencluster, hier de aandacht op blijven vestigen. Te hopen is dat de komende weken het debat zich dan concentreert op de inhoud waarom het voorgenomen beperkte kunstencluster er wel of niet moet komen. Het is dan ook onbegrijpelijk dat het College van B&W zich nu al inzet op een verkenning en een brainstormsessie over de toekomst van het zo schitterend gelegen huidige museumgebouw. Vanuit de gedachte ‘met het gezicht naar de stad’ was het toch democratischer en in ieder geval veel chiquer geweest om eerst de uitslag van het referendum af te wachten. Dat neemt gelukkig niet weg, dat de Arnhemse kiezer voor het eerst in de geschiedenis het laatste woord kan hebben. Daarom, Arnhemse kiezers, grijp deze unieke kans, zodat er niet alleen een heldere uitslag wel/geen kunstencluster komt, maar ook dat het opkomstpercentage van 30% gehaald wordt.

Volg al het nieuws over het komende referendum op de speciale Arnhem-Direct Referendumpagina!

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Het referendum voor alle Arnhemmers"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*