Hoe zit het nu met Willemeen?

Omdat wij de actie #redwillemeen publiceerden, opgezet door vrijwilligers die jongerencentrum Willemeen draaien en de situatie willen redden, laten we hier ook de reactie daarop zien van de gemeente Arnhem. Als ‘schuldige’ partij waardoor Willemeen in zijn 50e jubileumjaar zou ophouden te bestaan in de huidige vorm, legt de gemeente graag uit wat daaraan vooraf ging.

Bron, gemeente Arnhem:

Willemeen is en blijft belangrijk voor de stad, voor jongeren, jongerenwerk én als een podium voor subculturen. Het is goed om te zien dat velen zich betrokken voelen bij Willemeen. Willemeen gaat dan ook niet verdwijnen. Er wordt ook niet op bezuinigd. We denken alleen wel door het anders te organiseren dat er meer jongeren en een diverse groep jongeren bereikt kunnen worden.

Subsidie via Rijnstad

Welzijnsorganisatie Rijnstad wordt voor Willemeen jaarlijks door ons (de gemeente dus) gesubsidieerd met ruim een half miljoen euro. Sinds een jaar of twee zijn we regelmatig in gesprek geweest met Rijnstad over hoe Willemeen meer en een meer diverse groep jongeren kan bereiken.

Gezamenlijk plan

In 2017 hebben Willemeen, Jacobiberg en Luxor Live samen een plan gemaakt en hun gezamenlijke ambities onder de naam PopPlatformArnhem gepresenteerd. Insteek van de drie organisaties was om per 1 januari 2018 één organisatie te zijn. Helaas is dat niet gelukt.

Eigen toekomstplan door Rijnstad

Hierna is met Rijnstad afgesproken dat zij een eigen toekomstplan voor Willemeen zou maken dat zou aansluiten bij de ambities van het PopPlatformArnhem en bij de wens van de gemeente om meer (kwetsbare) jongeren in de stad te bereiken. Het plan dat door Rijnstad uiteindelijk is ingediend lag helaas niet genoeg in lijn met de ambitie om Willemeen door te ontwikkelen als klein poppodium.

Twee soorten subsdies

De subsidie voor Willemeen als poppodium voor subculturen blijft gewoon beschikbaar. Luxor Live en de Jacobiberg worden gevraagd hier een plan voor te maken en daarbij ook jongeren te betrekken. Daar is 50% van de subsidie voor beschikbaar.

De subsidie voor het jongerenwerk, dus de welzijnstak van Willemeen, gaat nu nog naar Rijnstad. We gaan zowel aan Rijnstad als aan mogelijke andere organisaties de vraag stellen om een plan te maken voor invulling van het jongerenwerk in het stadscentrum, met Willemeen als uitvalsbasis, waarbij kunst en cultuur als middel wordt ingezet. Belangrijk hierin is dat jongeren ook betrokken worden bij de ontwikkeling van de plannen. In juni 2019 wordt een besluit genomen bij welke organisatie de welzijnsopdracht van Willemeen per 1 januari 2020 wordt belegd.

Begrip voor actie

Kortom, we begrijpen de actie van de vrijwilligers en Willemeen wel. Want als het ergens leuk is en het voor je gevoel goed gaat, dan wil je niet veranderen. Echter, om ruim een half miljoen subsidie te kunnen verantwoorden, moet er iets meer gebeuren. We hopen en verwachten dat dat met een andere organisatievorm wel lukt, zodat de huidige vrijwilligers en jongeren zich nog steeds thuis voelen in Willemeen, maar dat er nog meer jongeren van kunnen profiteren.

Het exacte voorstel van het college van burgemeester en wethouders voor de subsidie voor Willemeen is hier (pdf) te lezen.

Reacties