Hoogwaterweek in het Nederlands Watermuseum

Facebook evenement 'Hoogwaterweek: gratis gezinsworkshops'

In de week van 25 januari 2020 is het 25 jaar geleden dat meer dan 250.000 mensen huis en haard achterlieten vanwege de extreem hoge waterstanden van de Rijn, Maas en Waal. In dat kader is er een ‘hoogwaterweek’ met activiteiten in het Nederlands Watermuseum.

Lezing “veilige dijken” 29 januari a.s.

Waterschap Rijn en IJssel organiseert diverse lezingen over veilige dijken. Men staat daarbij enerzijds stil bij het hoogwater van 1995, maar kijken ook naar de maatregelen tot nu toe én naar de toekomst waarin diverse dijken versterkt moeten worden. Want het werk aan de dijken is nooit klaar. Het veranderende klimaat en nieuwe inzichten stellen nieuwe eisen aan onze veiligheid in de toekomst.

Sprekers: Hendrik Havinga, strategisch expert rivierbeheer en binnenvaart en civiel ingenieur van de TU Delft en Ysbrand Graafsma, beleidsadviseur bij Waterschap Rijn en IJssel.

Je bent van harte welkom bij deze openbare lezing van 20 tot 22 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. Je kunt zich aanmelden via reserveringen@watermuseum.nl

Gezinsactiviteit “3D waterkaart & evacuatiespel” 26 januari en 2 februari a.s.

Wat gebeurt er als de zeespiegel stijgt? Wat kunnen we doen om overstromingen te voorkomen? En wat gebeurt er als de rivier vervuilt? Dat kun je ervaren met behulp van een 3D Waterkaart. Vervolgens speel je het evacuatiespel. Wat neem jij mee naar de zolder als het dreigende water je huis heeft bereikt en je besluit in je huis te blijven? Een telefoon, eten, warme kleding, je dierbare fotoalbums? Speel het spel en ontdek hoe jij je overlevingskansen kunt vergroten.

11.30 / 13.00 / 14.00 maximaal 15 personen per tijdstip.
Opgeven kan op de dag zelf bij aankomst bij de balie. Deelname aan de workshop is gratis. Je dient wel in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs voor het museum.

—-

Nederlands Watermuseum

Zijpendaalseweg 26-28, 6814CL Arnhem

Reacties