‘ik ben stomverbaasd dat de politieke stemming nu toch uiteindelijk voor de Blauwe Golven is’

Afgelopen week stond andermaal de herinrichting van het Roermondsplein op de Arnhemse politieke agenda. Centrale vraag: blijft het kunstwerk van ontwerper Peter Struycken behouden of niet? Hier lijkt zich inmiddels wel een politieke meerderheid voor af te tekenen.

groen of kunst

In opdracht van de gemeenteraad heeft het college twee opties uitgewerkt. Optie A, de groene corridor, met ruimte voor CASA, de Urban Sports en extra groen. De Blauwe Golven verdwijnen bij deze optie. Optie B, de creatieve corridor, met ruimte voor CASA (op de Blauwe Golven in de richting van Artez), Urban Sports (ten zuiden van het Roermondsplein, nabij Rijnkade) en groen. De Blauwe Golven blijven in deze optie behouden. Voor optie B betekent dit 80 extra plaatsen op/rond het Roermondsplein. Zodat daar net als bij optie A circa 200 parkeerplaatsen op het maaiveld gerealiseerd kunnen worden. Naast de circa 80- 120 die behouden blijven op de huidige P-plaats op de Blauwe Golven. In deze optie is geen sprake van een parkeerdek zoals bij optie A.

Diverse belanghebbenden mochten deze week in de gemeenteraad hun visie op de voorstellen geven. Politiek verslaggever Huibert Veth sprak met enkele van hen.

‘kunst moet het altijd afleggen in waardering’

Ontwerper Peter Struycken: ‘Ik ben blij dat er ophef is rondom de Blauwe Golven. Want de kunst moet het altijd afleggen in waardering. Blijkbaar heeft een klein gezelschap van mensen zich behoorlijk ingezet om duidelijk te maken dat er moeilijk een alternatief te vinden is voor de Blauwe Golven. De kwaliteit van de Golven is dat je visueel een connectie maakt onder de viaducten door naar het middenterrein. Ik ben stomverbaasd dat de stemming nu toch uiteindelijk voor de Golven is.’

‘erg teleurgesteld in GroenLinks en de ChristenUnie’

Albert Oost, VVE flatgebouw Du Soleil: ‘Wij zijn enorm voor optie A alleen het lijkt erop dat de raad voor optie B gaat kiezen. Ik ben met name erg teleurgesteld over de houding van GroenLinks en de ChristenUnie. Toevallig zijn dat de twee partijen die in het vorige college hebben gezeten. Volgens mij zit daar nog steeds oud zeer en willen ze niet voor optie A stemmen omdat die teveel lijkt op het plan dat door het vorige college is ingediend.’

‘het groen kan die fijnstof niet opvangen’

Johanna Jacobs, Werkgroep monumentale kunst Heemschut: ‘Er zijn rapporten van de RIVM uit 2008 en 2011, daaruit blijkt dat vegetatie in de stad zelfs verslechterend werkt voor de luchtkwaliteit. Bij wind neemt de verslechtering toe. Het heeft alleen invloed als je hele bossen gaat aanplanten. Dit stuk is te klein, het groen kan die fijnstof niet opvangen.’

Caspar Wortmann, Platform Binnenstad Arnhem: ‘Wij willen gaan voor een gastvrije en prettige plek waar je aankomt. Ofwel vanuit Arnhem-Zuid over de brug, ofwel vanuit de Oosterbeekse kant. Veel minder unheimisch dan het nu is maar waar ook iets gebeurt. Waar niet alleen parkeren plaatsvindt maar waar parkeren ook veel compacter kan, dus met veel meer dubbel gebruik dan nu het geval is. En wat ervoor gaat zorgen dat er een interessante verbinding kan ontstaan tussen dit stukje en de nieuw gekozen plek van Museum Arnhem. Voor ons is dit optie A.’

‘alle opties die er nu liggen daar is een skatepark in verwerkt’

Roy Stevens, Skate voor Coen: ‘Voor ons zijn de kaarten heel gunstig geschud want alle opties die er nu liggen daar is een skatepark in verwerkt. Het is alleen nog even de vraag hoe het verwerkt wordt en wat de exacte invulling zal zijn.’

Douwe Macare, Nederlands olympisch skateteam: ‘Ik heb de afgelopen jaren veel talenten in Arnhem zien opgroeien. Voor talentvolle skateboarders is het lastig om je hier te ontwikkelen als er niet echt een plek is waar je met zijn allen kunt skaten, trainen en trucs oefenen. Daar zal dit heel belangrijk voor zijn.’

Dit is een productie van RTV Arnhem.

Reacties