‘arbeidsbeperkten zijn een verrijking voor je organisatie’

De PvdA heeft een motie ingediend onder de titel ‘geef het goede voorbeeld’ waarmee het college wordt opgedragen om bij de invulling van de banenafspraak maximaal in te zetten op banen verspreid door de gemeentelijke organisatie op basis van zoveel mogelijk vaste contracten. De motie werd met een ruime meerderheid aangenomen. Alleen de VVD, D66 en de PVV stemde tegen.

Arnhem voldoet aan taakstelling

De gemeente Arnhem heeft een taakstelling om in 2024 39 banen op grond van de banenafspraak te hebben gerealiseerd. Dit gaat om mensen met een arbeidsbeperking. Arnhem voldoet op dit moment aan die norm. Een groot deel hiervan is ingevuld door mensen die gedetacheerd zijn vanuit Scalabor BV op basis van de opdracht “beheer gemeentelijke fietsenstallingen”, bovendien gaat het veelal om tijdelijke contracten.

‘goede voorbeeld geven aan bedrijven’

Politiek verslaggever Huibert Veth sprak met fractievoorzitter Eric Greving (PvdA). Greving zegt hierover: ‘Het is belangrijk dat we als overheid het goede voorbeeld geven. We moeten zorgen dat deze mensen zoveel mogelijk door de hele organisatie werken en een vaste baan hebben. Het is goed voor iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt om gewoon een baan te hebben en aan het werk te zijn. Maar het is ook goed voor de gemeente en de andere werknemers. Het is een verrijking voor je organisatie als je deze mensen in dienst hebt. Laten we het goede voorbeeld geven aan bedrijven in Arnhem die ook aan die taakstelling moeten voldoen. Het zou natuurlijk mooi zijn als de taakstelling omhoog kan maar de motie is vooral bedoeld om ervoor te zorgen dat we die 39 mensen een goede plek geven.’

Dit is een productie van RTV Arnhem.

Reacties