Inclusiviteit – óók op het stadhuis

© Nelis Zevensloot

De gemeente Arnhem werkt voor en met haar inwoners aan een stad waar iedereen zichzelf mag en kan zijn en welkom is. Om dat te bereiken streeft ze naar een inclusieve organisatie, waar de samenstelling divers is en niemand wordt uitgesloten. Het college wil daarom dat het personeelsbestand binnen vijf jaar een afspiegeling vormt van de beroepsbevolking van de stad.

Jan van Dellen, verantwoordelijk wethouder voor personeel en organisatie: ‘De gemeente wil het goede voorbeeld geven als het gaat om een diverse en inclusieve organisatie. We vinden het belangrijk dat Arnhemmers zich herkennen in de gemeente. Een divers personeelsbestand komt de dienstverlening aan de Arnhemmers immers ten goede.’

Martien Louwers, verantwoordelijk wethouder voor inclusie: “Het is essentieel voor het vertrouwen in de overheid dat mensen zich in die overheid herkennen. Arnhem is een diverse stad. We gaan er dan ook voor zorgen dat die diversiteit weerspiegeld wordt in de gemeentelijke organisatie. Verschillen maken ons sterker.”

Volwaardige werkplek

Volgens het college moet Arnhem een volwaardige, veilige werkplek kunnen bieden aan iedereen, ongeacht culturele achtergrond, levensbeschouwing, seksuele geaardheid, beperking, leeftijd en geslacht. Zo heeft Arnhem nog te weinig mensen met een niet-westerse achtergrond. Het college investeert daarom extra om deze groep en mensen met een beperking vaker binnen te halen. Een diversiteitsmanager moet zorgen dat de diversiteit op de werkvloer wordt vergroot.

Van Dellen: ‘We leggen de lat bewust hoog als we zeggen dat we onder het gemeentepersoneel een afspiegeling van de stad willen zien. We missen nu soms de juiste competenties en expertises om passende dienstverlening aan te bieden. Mede op verzoek van de raad bekijken we of een voorkeursbeleid mogelijk is. Ook stimuleren we dat mensen uit alle delen van de samenleving solliciteren bij de gemeente en zorgen we dat mensen blijven en kunnen doorstromen in onze organisatie.’

Inclusief Arnhem

Dankzij het programma ‘Inclusief Arnhem’, dat loopt sinds 2018, zijn medewerkers zich beter bewust van inclusie en diversiteit. Dat is terug te zien in de cijfers: De verhouding vrouw-man loopt in de pas (bijna 50-50 procent). De gemeente voldoet met 40,2 banen voor mensen met een beperking aan de banenafspraak met het Rijk en wil er tot 2023 nog zeven banen voor deze groep bij. Ook het aantal mensen met een niet-westerse achtergrond neemt toe. Het aandeel steeg van 5,7 procent in 2018 naar 8 procent medio 2020. Van Dellen: ‘Het gaat daarmee voorzichtig de goede kant op, maar laten we het roer nu echt omgooien.’

Reacties