Komkommertijd [2]

© Zefanja

Het is duidelijk vakantietijd: de stad is rustig, mensen zijn weg, grotere evenementen komen pas later weer deze maand, politici zijn met reces en de mailboxen blijven leeg. Toch levert een rondje fietsen door de stad al snel interessante, grappige of opmerkelijke beelden op: komkommertijd!

Blauwalg in de vijver van park Presikhaaf! Oei spannend! Nou ja, het valt waarschijnlijk ook wel weer mee. Bij blauwalg gaan altijd alle bellen rinkelen, want het is gevaarlijk water waar allerlei bacteriën vanwege hitte en te weinig doorstroom of toevoer van water zich weten te nestelen. Gevaarlijk voor mens en dier. De vijver van park Presikhaaf is er klaarblijkelijk heel kwetsbaar voor, vorig jaar was er niet eens een hittegolf maar al wel blauwalg in de vijver.

Mochten er plannen zijn er in te gaan zwemmen: niet doen dus. Laat ook je huisdieren er niet in spartelen. En voor de rest geen paniek. Het waterschap heeft een kaartje waar twee vijvers op zijn gemarkeerd waar we toch al niet zouden gaan zwemmen. Verder wordt je naar zwemwater.nl gestuurd, landelijk zijn er 150 waarschuwingen uit gegaan. Maar voor Arnhem treffen we niets; het ziet er allemaal veilig uit.

Het is de droogste zomer in Nederland sinds 1976. Op de website van het bedrijf wat het bordje neerzette bij de vijver: ‘In het werkgebied van Waterschap Rijn en IJssel is het daarom verboden om water op te pompen uit beken, sloten, kanalen en vijvers. De droogte blijft aanhouden en dit heeft gevolgen voor de waterstanden en waterkwaliteit. Wij gaan zorgvuldig om met het nog beschikbare water en doen er alles aan om steden en natuur zo goed mogelijk van water te voorzien.’

We zwemmen met deze temperaturen lekker door.

Komkommertijd.

Reacties