VVD laat burgemeester Marcouch meepraten over ongewenste financiering moskeeën

In zijn laatste raadsvergadering heeft de gemeenteraad van Arnhem een motie aangenomen die burgemeester Ahmed Marcouch opdraagt zich aan te sluiten bij de VVD-burgemeesters van Den Haag en Dordrecht voor het vormgeven van de ‘wet integrale aanpak ongewenste financiering’. Aanleiding voor deze wet is dat het ministerie van Sociale Zaken en Integratie informatie voor gemeenten heeft achtergehouden over moskeefinancieringen. Het gaat hierbij om geld uit Golflanden dat terecht komt bij salafistische moskeeën in Nederland. Het doel van deze wet moet zijn dat gemeenten melding maken bij een landelijke expertisecentrum zodra er signalen zijn van ondermijning door een lokale organisatie. Het Rijk moet op zijn beurt informatie delen als er vraagtekens zijn bij een financieringsstroom. De motie was een initiatief van VVD-raadslid Rebin Maref en werd mede ingediend door de ChristenUnie, SP en Arnhem Centraal.

Uitgaan van vertrouwen en niet van wantrouwen

Op de gepubliceerde lijst met moskeeën die ongewenste financiering ontvangen hebben komt Arnhem niet voor. Waarom moet onze burgemeester dan meepraten? Dit is voor GroenLinks dan ook de reden om tegen de motie te stemmen. Het wekt volgens GroenLinks de indruk dat er een probleem is terwijl dit er niet is. ‘We moeten uitgaan van vertrouwen en niet van wantrouwen’, zegt mevr. Simonis. De wet heeft niet alleen betrekking op moskeeën, ook naar bijvoorbeeld motorclubs wordt gekeken. Kürsat Bal (Denk/Verenigd Arnhem) vindt het belangrijk dat ook politieke partijen hierin meegenomen worden. Omdat het proces nu juist in een fase zit waarin over dit soort zaken gesproken moet worden kan hier nog geen uitsluitsel over gegeven worden. Reden voor dhr. Bal om met zijn fractie tegen de motie te stemmen. Ook geeft hij aan voldoende vertrouwen te hebben in de inlichtingendiensten waardoor wat hem betreft niet alle informatie openbaar hoeft te zijn. Coen Verheij (PVV) geeft in zijn betoog aan dat de islam radicaal is van zichzelf en haaks staat op de Arnhemse normen en waarden. Zijn partij stemt voor de motie maar wil er geen twijfel over laten bestaan dat hij maar één maatregel als de juiste beschouwt, namelijk het sluiten van alle moskeeën.

‘onze manier van leven’

Mevr. van Dillen (CDA) en mevr. van Ommen (D66) maakten bezwaar tegen de zinsnede ‘onze manier van leven’ die door de buitenlandse financiering ondermijnd zou worden. ‘Uw manier van leven zal ongetwijfeld de mijne niet zijn, hoe gaan wij dan toch vinden wat ‘onze manier van leven’ is?’, aldus mevr. van Dillen. Hoewel dhr. Maref aangeeft verbaasd te zijn over deze vragen en het erg van belang vindt om deze zin erin te laten komt hij hier toch op terug waarna er een ruime meerderheid is om de motie aan te nemen.

Reacties