Misleidende parkeernota

{title}Onder de titel “Parkeren waar je wezen moet” heeft de gemeente een nieuw parkeerplan geïntroduceerd. Terwijl de huidige Parkeernota (Parkeernota 2003-2010) voor een groot deel nog niet is uitgevoerd, probeert de gemeente al enige tijd in Arnhem het Nijmeegse systeem van betaald parkeren te introduceren.

“Parkeren waar je wezen moet, parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad” gaat dan ook niet over oplossingen voor de parkeerproblemen van de bewoners in de wijken rondom de binnenstad.
De nieuwe nota gaat vooral over het omgekeerde: hoe kan het bezoekers van het centrum gemakkelijker worden gemaakt om te parkeren waar zij niet wezen moeten, in de woonwijken rondom het centrum.

Massaal verzet
Als er dan ook nog eens een beroep wordt gedaan om bewoners om mee(r) te betalen, roept dat veel weerstand op in de wijken. Want in feite vraagt de gemeente aan de bewoners of zij hun huidige (vergunning)plaatsen willen inleveren, zonder dat zij daar parkeerplaatsen voor terug krijgen. Sterker nog, zij mogen hun vergunning inruilen voor een duurdere ontheffing, die geen enkele garantie meer geeft op parkeren waar zij als bewoners wezen moeten. Zo mogen bewoners straks meebetalen om het voor centrumbezoekers gemakkelijker te maken om overal rondom het centrum te parkeren.

In het nieuwe plan blijven de parkeergarages in het centrum ’s nachts gewoon dicht en is de gemeente voorlopig niet van zins extra parkeercapaciteit voor de bewoners te realiseren. Terwijl in wijken zoals Spoorhoek nu juist een systeem is ingevoerd waar de bewoners wel iets aan hebben. Maar dat mogen zij, als het plan van de gemeente doorgaat, straks weer inleveren.

Dat was waar de bewoners uit verschillende wijken zich zorgen over bleken te maken op de informatieavond die de Werkgroep Verkeer Spijkerkwartier/Spoorhoek hierover op 16 april organiseerde. De gemeente was ook uitgenodigd, maar was niet bereid iemand te sturen om het plan toe te lichten en te luisteren naar de bewoners. Maar de vertegenwoordigers van de verschillende wijken waren er wel en steunden de zienswijze van het Spijkerkwartier. Dat leidde de volgende dag leidde tot een niet mis te verstane kop in de Gelderlander “Massaal verzet in Spijkerbuurt tegen invoering van betaald parkeren, Bewoners willen krachten bundelen met andere wijken.”

Verkeerd beeld
Intussen vraagt de gemeente, o.a. via een film over parkeerproblemen, aandacht voor iets heel anders: volgens sommigen is het een probleem als er overdag vergunningplaatsen leeg staan. Terwijl er op dezelfde tijd volop plaats is in de parkeergarages. Daarmee toont de gemeente geen parkeerprobleem, maar hebzucht. Als iemand zich stoort aan het feit dat een vergunningplaats op straat overdag soms leeg staat, maar verzwijgt dat er op hetzelfde moment verderop in de parkeergarage veel meer plaatsen leeg staan, is dat een staaltje van misleidende propaganda. Het beeld dat de gemeente zo probeert te schetsen van de parkeerproblematiek komt in ieder geval niet overeen met het probleem dat de bewoners in de wijken ondervinden.

Fundamentele bezwaren
Los van de inhoudelijke bezwaren tegen de nieuwe nota waren er twee punten waar iedereen zich op de informatie avond in het Spijkerkwartier aan bleek te storen:
1. als het over parkeren gaat, luistert de gemeente slecht, of helemaal niet, naar de bewoners en
2. de gemeente doet vooral waar de bewoners juist niet om vragen.

Uit elke wijk kwam wel een ander voorbeeld van slecht luistervermogen en niet nagekomen toezeggingen. In plaats van mee te werken aan het oplossen van de parkeerproblemen van de bewoners en ondernemers in de wijken, lijkt de gemeente van plan problemen te verplaatsen, en nieuwe problemen te introduceren. Want als straks bezoekers van het centrum worden uitgenodigd in alle wijken rond het centrum te komen parkeren (en op bepaalde tijden nog gratis ook), is dat niet iets waar de bewoners om hebben gevraagd. Laat staan dat zij daarvoor vergunningplaatsen willen inleveren.

En voor bewoners op de wachtlijst wordt het ook niet beter. Eerdere toezeggingen om eerst de capaciteit uit te breiden en dan pas te beginnen aan een andere verdeelsystematiek, wordt in de nieuwe nota weer ingetrokken. Terwijl de tarieven wel omhoog gaan. In ingezonden brieven en op verschillende webfora maken bewoners zich daarom druk over het feit dat de gemeente vooral bezig lijkt te zijn met een financieel vraagstuk, en niet met structurele oplossingen van parkeerproblemen. Dat is ook de conclusie die kan worden getrokken uit de eerdere ervaringen in Nijmegen.

Dubbele misleiding
Het belang van de bezoekers van het centrum lijkt in de nieuwe Parkeernota zwaarder te wegen dan het belang van de bewoners en de ondernemers in de wijken rondom het centrum. Maar niet alleen de titel van de nieuwe parkeernota is misleidend. Ook de manier waarop de gemeente probeert een centrumprobleem te verkopen als een probleem van de wijken mag op zijn minst misleidend worden genoemd.

De parkeerproblemen die de bewoners ondervinden variëren van straat tot straat en van uur tot uur. Sommige buurten hebben vooral last van langparkeerders, die hun auto parkeren in een woonwijk en daarna gaan winkelen of werken (ook bij de gemeente) in de binnenstad. Andere buurten worden vooral getroffen op koopavond, -zondag of zaterdag. Maar als het aan de gemeente ligt, blijven de parkeergarages in het centrum ’s nachts dicht, en mogen de bewoners in de wijken hun vergunningplaatsen inleveren, zodat daar ook ’s avonds en ’s nachts centrumbezoekers kunnen staan.

Bewoners zien dat als de omgekeerde wereld. Voordat er nieuwe plannen worden ingevoerd, nodigen zij de gemeente daarom uit om nog eens goed te komen luisteren in de wijken rondom het centrum. Vooral ook op tijden die er voor de bewoners toe doen. Dus niet alleen tijdens kantooruren.
Wordt vervolgd.

———

De laatste tijd was de gemeente ook digitaal niet altijd goed bereikbaar. Daarom heeft de Werkgroep Verkeer de belangrijkste documenten ook op de website van het Spijkerkwartier (www.spijkerkwartier.net) gezet:
De huidige parkeernota: http://www.spijkerkwartier.net/actueel/prkeernota03-10.pdf
De nieuwe parkeernota: http://www.spijkerkwartier.net/actueel/ParkerenWaarJeWezenMoet.pdf

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Misleidende parkeernota"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*