Nieuw in Arnhem: Matchmaker in cultuur

Als je nog niet bekend bent in de wereld van de cultuurfondsen, dan is het vanaf nu mogelijk om een matchmaker te benaderen. Cultuurmatchmaker Arnhem Georgios Lazakis helpt je met financiering voor je project.

Tussen idee en financiering

Ben je creatief en heb je een idee voor een project? En zoek je hier financiering voor? Of ben je benieuwd bij welk cultuurfonds je met je project het beste terecht kan? Voortaan kan je hiervoor in Arnhem terecht bij Georgios Lazakis. Hij is één van de acht matchmakers die actief zijn in acht middelgrote steden in Nederland. Deze matchmakers informeren je over het werkterrein en de subsidiemogelijkheden van drie landelijke cultuurfondsen.

Matchmaker, muzikant en ondernemer

Georgios geeft je meer informatie over de regelingen van de fondsen, maar kan je ook wijzen op andere initiatieven die er al bestaan. Of kan je in contact brengen met de fondsmedewerkers die alles weten over subsidieregelingen. Je kunt hem mailen.

Georgios Lazakis is, naast matchmaker, muzikant en ondernemer. “Er zijn ideeën voor de stad, de maatschappij en ondernemingen in Arnhem die het waard zijn om te delen en te ondersteunen. Door verbindingen te maken wil ik met het minimale het maximale bereiken.”

Samenwerking fondsen

Matchmakers in cultuur is een bijzondere samenwerking tussen het VSBfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie en Fonds Podiumkunsten. Zij zien in steden nieuwe cultuuruitingen ontstaan die onlosmakelijk zijn verbonden met de stedelijk dynamiek. De acht nieuwe matchmakers gaan deze initiatieven verbinden aan de subsidiemogelijkheden van de fondsen.

Reacties