Ontmoetingsplek in de wijk: ’t Huukske, Arnhem West

In het hart van de wijk Lombok in Arnhem West, had de monumentale ‘bewaarschool’ (kinderopvang) onder Rijnstad al sinds de jaren 80 van de vorig eeuw een buurthuisfunctie. Activiteiten en bezoekers namen echter af, waarop actieve bewoners plannen maakten voor verzelfstandiging van het buurthuis om het niet verloren te laten gaan. Sinds 2011 is ’t Huukske na een korte periode met overgangssubsidie van de gemeente, geheel verzelfstandigd. Sinds dit jaar zit er een kersverse kerngroep en bestuur aan het roer. In een zonovergoten sfeervolle huiskamer tussen koffieleutende buurtbewoners, ontmoeten we de nieuwe voorzitter Michael Tuguntke.

Vol goede moed

Michael is erg blij met wat zijn voorgangers hebben neer gezet. Hij kwam zelf tien jaar geleden voor het eerst als bezoeker bij de ‘Buurtkwis’ en een aantal buurtmaaltijden die ’t Huukske organiseert. Het oude bestuur was na acht jaar ‘Huukske moe’, aldus Michael. ‘Zeven man én buurtbewoners hebben al die jaren enorme veel (fysieke) inspanning geleverd en het buurthuis bestaansrecht gegeven.’ Bij de voorlichtingsavond waar nieuwe mensen werden gezocht, smolt hij bij de verhalen van het vertrekkende bestuur en meldde zich als voorzitter. ‘Ik heb mezelf drie jaar gegeven waarbij ik de tijd die ik er in steek, goed in de gaten ga houden: we zijn gewaarschuwd. Ik wil eerst leren, dan aanpassen en vervolgens implementeren en borgen. Het belangrijkste voor mij is samen creëren en plezier maken.’

Van buurtgericht tot commercieel

De stichting zorgt dat het gebouw interessant is voor verhuur en organiseert zelf ook wijkactiviteiten. Sommige huurders zitten er al van voor de verzelfstandiging, sommige activiteiten voor de buurt worden nog steeds druk bezocht. ‘Het bestaan van ’t Huukske is vooral te danken aan de betrokken buurtbewoners en natuurlijk de huurders die voor inkomsten zorgen.’ Volgens Michael is het imago van ’t Huukske in ieder geval enorm gestegen sinds de verzelfstandiging; ‘Er heerst een goede energie, alles is goed geregeld en dat merken huurders.’

Maar het is ook telkens ontdekken hoe de bandbreedte ligt. ‘Als verhuurder hanteren we verschillende tarieven; wijkgerichte, concurrerende en iets daar tussenin. Maar die mogen ook weer niet te hoog zijn, zoals ook de baromzet een bovengrens heeft. Van regels maken overheden vaak grammaticale interpretaties, dat kan soms de exploitatie en beheer van het buurthuis belemmeren.’ Michael ziet daar echter wel een uitdaging in.

Eigenaar

Het pand is eigendom van Volkshuisvesting Arnhem. In de eerste wijkkrant ‘Langs Rijn & Rails’ van dit jaar vertelt het vertrekkende bestuur slimmer met energie om te zijn gegaan; het pand heeft bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak. Michael: ‘Van horen zeggen (ik heb er als nieuwe voorzitter nog niet mee te maken gehad); er is een goede relatie met de eigenaar. Voordat de zonnepanelen het dak op gingen, hebben zij eerst een renovatie op het dak uitgevoerd. Bereidwillig, dus!’

Plannen

De druk die er tien jaar geleden was, heeft door een heel betrokken groep bewoners mooie dingen mogelijk gemaakt. Zoveel jaren verder ambieert Michael nu jonger bloed in de tent te krijgen. ‘In een buurthuis moet iedereen iets kunnen vinden wat hem of haar aanspreekt.’ Soms werkt dat al in de praktijk, door bijvoorbeeld een peuterdansgroep op de woensdag. ‘Jonge ouders komen dan binnen voor koffie. Dat zijn daarom initiatieven die ik zoek.’

De nieuwe kerngroep heeft plannen om samen met de Adviesbrigade – hulp bij het versterken van de eigen kracht van vrijwilligersorganisaties – een vergezicht maken; hoe ziet ’t Huukske er over drie jaar uit? Zouden er bijvoorbeeld barterdeals (om niet) gesloten kunnen worden met organisaties waarvan het huurbudget op is (‘De gemeente vroeg ons dat laatst; een omgekeerde wereld!’). Een verbeterpunt zou bijvoorbeeld een conciërge op het pand zijn en er is ook nog een penningmeester nodig. ‘De werkbelasting op een groep vrijwilligers wordt steeds groter, en die willen we spreiden.’ Het vergezicht moet het bestuur richting gaan geven in de te maken keuzes.

Michael (projectmanager/trainer ondernemerschap) heeft een achtergrond in de ICT. Hij wil consolideren en professionaliseren; ‘Vasthouden en voortzetten wat goed is en het beheer verder professionaliseren. ICT kan daarbij helpen, maar het moet wel aansluiten bij de mensen die het hier vrijwillig doen. Het belangrijkste is dat we samen een plezierige plek behouden voor ontmoeting.’

Verdere informatie www.thuukskearnhem.nl

De serie ‘ontmoetingsplekken in de wijken van Arnhem’ is een samenwerking tussen www.buurtenregio.nl en www.arnhem-direct.nl. Tekst en beeld Zefanja Hoogers 2018.

Reacties