Onzekere toekomst wijkkranten

Wijkkranten (Arnhem heeft er 24!) worden meestal uit bewoners- of wijkbudgetten betaald. Maar de gemeente heeft die budgetten herijkt waardoor een aantal wijken er fors op achteruit gaat en het de vraag is hoe de wijkmedia dan nog te bekostigen. De redacties van Sint Marten/Sonsbeek en Klarendal klimmen in de pen.

Sint Marten/Sonsbeek

Toekomst wijkkrant onzeker

Door Elsebeth Hoeven

Helaas, helaas, de toekomst van de wijkkrant is zeer onzeker. Omdat gemeente Arnhem heeft besloten de wijkbudgetten anders over alle wijken te verdelen, betekent dat voor Sint Marten Sonsbeek dat het budget voor bewonersinitiatieven vanaf 2022 zo goed als gehalveerd is. Website, wijkkrant en de coördinatie / eindredactie / vormgeving / druk / beheer daarvan worden van dit potje betaald. De wijkcommunicatie is altijd een flinke post op de begroting geweest. Op dit moment bezint het Bewonersoverleg (BO) hoe ze het nieuwe wijkbudget voor de wijk kan inzetten.

Leefbaarheid van de buurt

De kernwaarde van wijkmedia is een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van je buurt, het is een verbindende factor in een wijk. Elkaar leren kennen, zien wat je met elkaar deelt (waar je trots op kan zijn of wat aandacht en zorg behoeft): het laat de smoel zien van je wijk. Ook aan de nieuwe wijkbewoners. En dat niet alleen. De wijkmedia is ook de plek waar je informatie kan vinden over onderwerpen die het stedelijk nieuws niet halen maar die voor de wijkbewoners zelf wel impact hebben; en onderwerpen die in de kern gaan over hoe (gemeentelijke) regelgeving jouw leven beïnvloedt en wat je daar zelf in kan doen. Die berichtgeving vind je in de wijkmedia. Waarbij alle wijkbewoners de wijkkrant ontvangen, ook de mensen die minder digi-vaardig zijn of niet zo snel op het idee komen de website te bezoeken.

BO Bewonersoverleg

Het is nog even de vraag hoe dit verder gaat lopen. Hoeveel wil (en kan) het BO uiteindelijk aan de wijkmedia besteden? Is het inhuren van een betaalde coördinerende wijkredacteur nog wel haalbaar? Het zal een heel gepuzzel zijn voor het BO die ook het groen in de wijk, de mogelijkheden voor De Nieuwe Hommel en andere mooie bewonersinitiatieven wil ondersteunen. De vraag is dan ook of dit wijkbudget voor bewonersinitiatieven de beste plek is om ook de wijkcommunicatie in zijn geheel in onder te brengen. Want als er geen andere middelen beschikbaar komen, zal er een stuk minder mogelijk zijn. En kun je je afvragen of het realistisch genoeg is om met een flink afgekalfd budget datgene te doen wat je met die wijkmedia beoogt. (Nog) minder pagina’s, minder vaak verschijnen: het zal gevolgen hebben voor die verbindende rol en de herkenbaarheid van de wijkkrant.

Klarendal

Jeugdcentrum Vogelwijk in de Agnietenstraat heeft een muur beplakt met oude wijkkranten

50 jaar wijkkrant Klarendal

Door Zefanja Hoogers

Nog even, en de Klarendalse wijkkrant bestaat vijftig jaar. De eerste editie kwam in 1972 van de pers in totaal andere tijden, om ook toen een bindmiddel te kunnen zijn tussen politici en beleidsmakers op het stadhuis en bewoners van de wijk. Er waren in de decennia  daarna periodes dat wijkkranten maken financieel onmogelijk leek, maar altijd kwamen er weer oplossingen waardoor er door weer en wind edities op de mat van alle bewoners kwamen te liggen.

Terugblikken

In de tijd dat Klarendal een Vogelaarwijk was (2007 en verder), kon de wijkkrant fullcolour worden gedrukt en leende het zich ook als ultiem medium om het project Modekwartier in beeld te brengen, nieuwe ondernemers aan het woord te laten en achterliggend beleid uit te leggen aan wijkbewoners. Maar die periode hield op. Dus de wijkmedia moest goedkoper en werd ondertussen niet meer betaald vanuit die extra potjes waar een aandachtswijk mee kan spelen, maar vanuit het reguliere wijk/bewonersbudget. Er is ondertussen ook bezuinigd door een paar keer van drukker te veranderen en de advertentie inkomsten te verhogen om daar een aantal onkosten mee te betalen. Maar het werd nooit een commerciële krant.

Belang voor wijkpartners

Nu krijgt Klarendal dus meer dat 15.000 euro minder te besteden en staat het bestaan van dit communicatiemiddel weer onder vuur. Dit, terwijl ambtenaren op het stadhuis recent er vanzelfsprekend vanuit gaan een beroep te kunnen doen op de wijkmedia, met voorbeelden als: ruchtbaarheid subsidies klimaatadaptie en burgerkrachtsubsidie, enquête over groene wijkagenda, Arnhem Aan lijn 2030, Samen Sterk Zonder Stigma en meer. Partijen die altijd wel de wijkmedia gebruiken zijn o.a. kinderwerk Rijnstad, Leuke Linde en Speeldorp, bewonersondersteuning, wijkagenten en meer. Dus de wijkkrant is altijd gevuld met kopij waar beleidsmakers baat bij hebben.

‘Om met elkaar samen te leven moet je weten wat er speelt. In heel veel buurten geeft de wijkkrant daartoe smoel aan de bewoners en aan de omgeving’ lazen we ergens. ‘Een wijkkrant is het cement van de wijk’ en dat beamen we: de redactie krijgt áltijd wel reacties op iets wat er in de wijkkrant stond. Hij wordt dus goed gelezen en daar zijn we trots op.

Arnhem Oost

Ondertussen is er de komst van veel geld aangekondigd om de komende jaren in een aantal wijken waaronder Klarendal, met de Arnhem Oost aanpak verder te investeren; het lijkt op de wijkaanpak uit de Vogelaartijd. Een logische gedachte: als de gemeente daarover wil communiceren met zijn bewoners, is wijkmedia nog harder nodig. Maar vooralsnog is er niet besloten om de druk van het wijkbudget af te halen.

Hoewel er nog niets definitief is besloten over hoe de wijkcommunicatie er in 2022 bij staat: er bestaat ook een kans dat dit verhaal met een sisser afloopt, we in het jubileumjaar weer zeven mooie kranten gaan publiceren en online even zichtbaar als de afgelopen jaren door kunnen gaan. Maar er is en blijft wel de vraag: hoe belangrijk vinden de beleidsmakers de wijkmedia?

RTV Arnhem

Bovenstaand stuk heeft RTV Arnhem bewogen om er een item aan te wagen, waar ze ook wethouder Louwers, met o.a. Wijksturing en Wijkzaken in haar portefeuille, voor benaderden. ‘Volgens de wethouder is een bezuiniging op de krant niet nodig’ vertelt RTV Arnhem. Maar hoe – is nog niet helemaal duidelijk. Ook de redactie van Sint Marten Sonsbeek heeft haar ondertussen aangeschreven met vragen.

BEKIJK HET ITEM (ook uitgezonden op zowel RTV Arnhem als TV Gelderland).

Reacties