Op zoek naar alternatieven voor cultuur in Rijnboog

image

“Misschien is de kredietcrisis zo gek nog niet. Het is goed om weer eens te beseffen dat de bomen niet tot in de hemel groeien, dat een halt wordt toegeroepen aan ons ongebreidelde consumentisme. En dat de banken gewoon weer saai gaan bankieren. De crisis noopt tot bezinning en heroverweging. Wereldleiders en nationale regeringen smeden plannen om het tij te keren. Ook regionale en lokale overheden worden gedwongen om hun plannen opnieuw tegen het licht te houden. Daarom zou het goed zijn als het stadsbestuur van Arnhem zich eveneens gaat herbezinnen op haar plannen, waaronder die voor Cultuur in Rijnboog.

De plannen voor Cultuur in Rijnboog getuigen van hoge ambities en lef. De investeringskosten worden geraamd op 120 miljoen, maar de praktijk leert dat het hierbij niet zal blijven. De financiële dekking van de stichtingskosten is nog lang niet rond. Over de exploitatiekosten voor de nieuwe huisvesting bestaat nog grote onduidelijkheid. Het financiële risico van de huidige investeringsplannen is groot en dreigt de draagkracht van de stad te boven te gaan. Wij maken ons daarover grote zorgen. Daarom willen wij concrete alternatieven aandragen en op die wijze een bijdrage leveren aan de discussie.”

Gisteravond heeft Peter Berns namens een groep Arnhemse cultuurminnaars een manifest aangeboden aan de burgemeester van Arnhem, Pauline Krikke.

De initiatiefgroep maakt zich mede gezien de financiële crisis, grote zorgen over de haalbaarheid en betaalbaarheid – zowel wat betreft investering als wat betreft exploitatie – van de plannen voor Cultuur in Rijnboog. Ook is de initiatiefgroep bezorgd over de wijze waarop de gemeente omspringt met haar eigen cultuurgebouwen. Met het manifest wil de initiatiefgroep alternatieven aandragen en een bijdrage leveren aan de discussie. Het manifest wordt mede ondersteund door o.a. Jan Terlouw, voormalig Commissaris van de Koningin in Gelderland, Jan Houwert, voormalig bestuurder van Koninklijke Wegener N.V. en een groot aantal bestuurders uit de Arnhemse culturele sector.

In het manifest wordt voorgesteld het thans beschikbare investeringsbudget van 90 miljoen euro als uitgangspunt te nemen en daarmee de bestaande grote knelpunten in de culturele infrastructuur op te lossen. Als grondige renovatie en uitbreiding van Schouwburg Arnhem aantoonbaar duurder is dan nieuwbouw, dan pleit de initiatiefgroep voor de bouw van een nieuw Theaterkwartier in Rijnboog. Verder willen de initiatiefnemers een grondige renovatie en uitbreiding van Musis Sacrum en een uitbreiding van het Museum Moderne Kunst op de bestaande locatie aan de Utrechtseweg. In de plannen wordt aangedrongen op heroverweging van de nieuwbouw voor het kenniscluster in Rijnboog. Hierdoor blijft de toekomstige exploitatie van de cultuurgebouwen betaalbaar. Bovendien ontstaat er extra financiële ruimte om geld te steken in programmering, innovatie en onderlinge samenwerking.

De hele tekst van het manifest is hier te lezen.

Arnhem Direct is benieuwd naar reacties op dit manifest. Is het tijd om te herbezinnen op gronden van de kredietcrisis? Of wordt de kredietcrisis nu slechts aangegrepen door een aantal cultuurminnaars in Arnhem die het vanaf het begin af aan niet eens zijn geweest over de plannen? Waarom wel herbezinnen op de plannen voor het cultuurcluster, maar niet herbezinnen op de plannen voor een haven? Waar zijn de geluiden van de jongen honden in de culturele sector? Wordt het niet eens tijd om hert te blaffen?

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Op zoek naar alternatieven voor cultuur in Rijnboog"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*