Opinie: “Bewoners hebben zich écht gezien en gehoord gevoeld”

Arnhemmer Mark Elbers was gisteren één van de ruim 150 aanwezigen tijdens de politieke meepraatdag in het stadhuis. Elbers ziet het begin van een verandering in de bestuursstijl van politiek Arnhem. Maar we zijn er nog niet.

“Gaat de bestuurscultuur verbeteren? Niet met één bijeenkomst op één zaterdag, maar wel door frequent met de stad in gesprek te gaan”, betoogt Elbers.

Patronen doorbreken

Eind 2017 werd het rapport van de commissie Frissen met de titel ‘Patronen van politiek’ in de Arnhemse gemeenteraad besproken. Misschien is het een logisch uitvloeisel, maar op zaterdag 21 april konden alle Arnhemmers mee komen praten over welke onderwerpen zij belangrijk vinden voor de stad.

Inwoners werd gevraagd iets te vinden over werk, onderwijs, armoede, duurzaamheid, wonen en cultuur. Om maar wat thema’s te noemen waarover het ging.. De vraag was wat je de onderhandelaars van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA wilt meegeven. Onderhandelaars die bezig zijn om een programma voor de stad voor de komende vier jaar te maken. Wat levert al die inbreng op?

De gesprekken in de stadhuishal gingen soms over praktische en gewone zorgen en ideeën van burgers, soms over bestuurlijke en ambtelijke processen en ‘klantvriendelijkheid’ van de gemeente. Maar gelukkig niet al te veel over beleidswensen en prioriteitenlijstjes van bekende Arnhemse organisaties.

Het was mooi geweest als meer jongeren de gang naar het stadhuis hadden gemaakt, om hun ideeën voor de toekomst van Arnhem te komen vertellen. De organisatie van de gesprekken was perfect: bewoners hebben zich écht gezien en gehoord gevoeld. Vervolgstap is om straks te investeren in bijeenkomsten om uit te leggen wat er met alle inbreng is gebeurd.

Een compleet andere sfeer dan de afgelopen vier jaar, waarin de stad is bestuurd aan de hand van een lange lijst doelen en voornemens, gestold in een strak akkoord. Mensen en organisaties met weerstand of met alternatieven hadden vaak het nakijken; de manier waarop dat gebeurde was soms tenenkrommend. Niet echt met de stad!

Voor Arnhem is van groot belang om dit prille begin van een open bestuur, met de bijeenkomst van afgelopen zaterdag, als opmaat te zien voor een andere bestuurscultuur.

Het verhaal voor de komende jaren moet op hoofdlijnen worden opgeschreven en verder met de raad en de stad uitgewerkt. Ga het dan toetsen door een ‘ronde van Arnhem’ te organiseren en een jaarlijkse stadsconferentie om de balans op te maken.

Ook de samenwerking binnen college en raad is aan vernieuwing toe. College en raad zijn één gemeentebestuur en dus niet elkaars tegenstander, ze hanteren een gezond dualisme en realiseren zich dat de wereld van de Arnhemmers buiten het stadhuis ligt.

De raad wordt ondersteund door een krachtige griffie en rekenkamer en zoekt intensieve interactie met bewoners en organisaties. Misschien is de instelling van buurt-raadsleden wel een optie. Maar investeer zeker in een inspirerende en vernieuwende samenwerking met jongeren, de toekomst van onze stad.

Bestuurders dienen daarnaast actief de boer op te gaan, de wijken in om te luisteren en debatteren. Ook met mensen die op zaterdag niet in het stadhuis waren, en die je niet zo snel en vaak hoort. Zodat alternatieven vanuit de stad op juiste waarde worden geschat. En natuurlijk moeten ze kritisch zijn maar staan ze ook open voor kritiek. Ze zijn teamlid van het college en kunnen van standpunt veranderen als dat de stad beter helpt, met een raad die dat niet afstraft maar stuurt en stimuleert.

Gaat dan de bestuurscultuur verbeteren? Niet met één bijeenkomst op één zaterdag, maar wel door frequent met de stad in gesprek te gaan en het onderwerp ‘bestuurscultuur’ op de agenda van de raad te zetten. Dat alles met inzet van nieuwe en verrassende werkvormen en communicatiemiddelen.

Wat mij betreft kan onze burgemeester dat proces begeleiden, om samen met college, raad en de inwoners, van Arnhem een prachtige en succesvolle stad te maken. Die positief in het nieuws komt omdat mooie resultaten worden geboekt en patronen zijn doorbroken: hup Arnhem!

Mark Elbers

Reacties