OPINIE van Arnhem Centraal: van tegenstelling naar samenwerking

- Huibert Veth

Naar aanleiding van het Turkse festival zijn de tegenstellingen in de stad, ook op politiek niveau, stevig aan het oplopen. Dat is jammer. Een aantal fractieleden van Arnhem Centraal was op het festival op meerdere dagen langere tijd aanwezig en genoten van de goede sfeer en gastvrijheid.

Ingezonden door Lea Mander/fractie Arnhem Centraal

Het is jammer dat het Grijze Wolven gebaar toch weer getoond werd, maar de vraag is of elke organisatie altijd verantwoordelijk kan worden gehouden voor de uitingen van één of enkele individuen. Nog vervelender is dat vervolgens geen enkele aandacht meer wordt geschonken aan alles wat er wél was: volwassenen en kinderen met een Somalische, Antilliaanse, Nederlandse, Turkse of andere achtergrond, de wederzijdse volksliederen en vlaggen en vooral: veel plezier en een ontspannen sfeer. Het debat polariseert en verhard
helaas echter, ook politiek. Arnhem Centraal maakt zich hier veel zorgen over als lokale partij, die niet links of rechts is, maar gaat voor het belang van élke Arnhemmer. Polariseren en angst aanjagen helpt niet. Ieder gaat daardoor in de eigen loopgraven liggen. En de effecten treffen vaak juist diegenen die er niets mee te maken hebben en gewoon in vrede met hun omgeving willen leven en werken.

Echter, we kunnen de problemen niet ontkennen. Vage praatjes helpen niet. Integendeel: elke angst, weerstand en boosheid dient serieus genomen te worden, maar dan wel om weer met elkaar in gesprek te komen. Want we willen gezamenlijk wegen vinden om op een goede en constructieve manier met elkaar samen te leven: degenen die hier al wonen en degenen die (relatief) nieuw zijn en bovendien hun eigen cultuur meenemen; degenen die zich bedreigd voelen en degenen die zich achtergesteld voelen; degenen die macht hebben en degenen die zich onmachtig voelen.

– Arnhem Centraal wil de komende periode openingen vinden en helpen creëren om dat open en menselijke gesprek aan te gaan. De eerste stap waren de prettige gesprekken tijdens het Turkse festival en de iftar maaltijd. De tweede stap doen wij graag met alle Arnhemmers die hierin interesse hebben. Dat we daarbij kritisch en duidelijk tegen elkaar mogen zijn en het beestje bij zijn naam kunnen en mogen noemen hoort daar ook bij. Elkaar zien en spreken over menselijke aspecten, belangen, overeenkomsten en verschillen kunnen de sleutel zijn naar meer ontspanning, samenwerking, gezelligheid en warmte.

 

Reacties