OPINIE Vooralsnog geen plan heropening Museum Arnhem

De Arnhemse raad vergaderde deze week over het agenderingsverzoek “Museum Arnhem zo spoedig mogelijk weer open” van de fractie D66. Al snel blijkt de wens van D66 om het museum binnen twee jaar te openen niet haalbaar. Volgens inspreekster Saskia Bak, directeur Museum Arnhem, moet er dan morgen gestart worden, terwijl we niet eerder dan september het rapport van wethouder Hans de Vroome kunnen verwachten waarin de verschillende opties uiteen gezet zullen worden. Zou er dan direct een besluit genomen worden dan nog zal oplevering pas in 2021 plaats vinden.

Waarom ook alweer?

Welke ambities hadden we ook alweer toen we aan dit traject begonnen? We wilden meer museale vierkante meters, betere publieksfaciliteiten en het historische monument beter tot zijn recht laten komen. Er lag de opdracht om de beeldentuin, het unieke uitzicht en de connectie met de stad goed te laten ervaren voor (museum-) bezoekers en goede museale condities te realiseren. Je zou het door de discussies over de vele miljoenen bijna vergeten. De oorspronkelijke begroting lag rond de 15 miljoen euro. In het coalitieakkoord is 7,5 miljoen extra gereserveerd om het museum alsnog te heropenen, maar hoe?

Huidige koers enige optie?

Valt er eigenlijk nog wel wat te kiezen? Namens het college geeft Hans de Vroome aan dat er globaal drie opties zijn. Voorlopig niets doen, dit heeft alleen een positief effect als er op korte termijn zicht is op kostendaling in de bouw, en dat is niet het geval. Geen enkele partij lijkt hier ook voorstander van te zijn. Optie twee is de ambities bijstellen. Zouden deze ambities in een later stadium alsnog gerealiseerd moeten worden zijn we weer duurder uit. Of doorgaan op de huidige koers en het project alsnog zo snel mogelijk, tegen een forse meerprijs, afmaken. Dit lijkt het hoofdspoor te zijn waar wethouder Hans de Vroome over spreekt.

VVD vraagt extra onderzoek centrumlocatie

In de raad bestaan hier nog wel wat andere ideeën over. De VVD dient een motie in, gesteund door PVDA, GroenLinks, ChristenUnie en Arnhem Centraal, om goed de mogelijkheden te onderzoeken voor heropening in het centrum. En niet, zoals fractievoorzitter Leendert Combee aangeeft ‘een paar natte zinnen, een tabel en we zijn er weer’. Saskia Bak is hier overduidelijk geen voorstander van. Voor het VVD-argument dat dit een impuls geeft aan de binnenstad is volgens haar geen enkel bewijs. ‘De huidige locatie op 650 meter van het station en één kilometer van het centrum is bovendien al heel mooi.’ ‘Het zal minimaal 4,5 jaar duren, maar rekening houdend met mogelijke protesten en bezwaren van burgers en/of bedrijven, asbest en archeologische vondsten kan het proces al snel tot aan 10 jaar vertraagd worden.’ Het college gaf in zijn brief al aan de kosten op zo’n 30 miljoen te schatten voor nieuwbouw en mogelijk zelfs meer bij bestaande bouw.

15,5 miljoen en geen cent meer!

René Kraaijenbrink van Arnhem Centraal neemt wat steviger stelling. In reactie op Saskia Bak geeft hij aan ‘u kunt 15,5 miljoen krijgen en geen cent meer, de rest regelt u zelf maar’. Ook de woorden van Saskia Bak dat het niet lukt om subsidies voor de bouw van het pand te regelen wil hij niet geloven.

Je zou je mogelijk nog een verstrekkender standpunt voor kunnen stellen, namelijk de hele boel verkopen en wat anders gaan doen. Deze stelling hoor ik geen enkele partij innemen, kennelijk is er raadsbrede consensus dat een museum belangrijk is voor de stad en dat 15,5 miljoen de ondergrens is van wat dit mag kosten.

Reacties