OPINIE: “We hebben wind nodig”

Vanavond is de informerende raadsbijeenkomst over de Windmolens op Windpark Koningspleij. Opeens vraag ik me af of ik misschien had willen inspreken. Ik heb gebeld met de Griffie, maar de inschrijving is al gesloten.

Er zijn een heleboel redenen op te noemen waarom Wind een ontzettend sterke vorm van duurzame energie is, zeker in combinatie met zonne-energie. De wind is schoon en de wind raakt nooit op. Alle andere redenen en cijfers ga ik u hier niet opnoemen, ik denk dat u ze wel eerder heeft gehoord, en anders kunt u ze opzoeken op verschillende websites, bijvoorbeeld die van Milieu Centraal.

Ik ben geen aandeelhouder in het windpark, ik ben een arme student. Toch wil ik nu al investeren in een duurzame toekomst, voor mijn kinderen en uw kinderen en hun kinderen. Ik vind daarnaast dat het waardevol is iets te vertellen als masterstudente in de richting Planologie en Duurzame Ontwikkeling, maar vooral als (jonge) inwoonster van Arnhem en omstreken.

Vroeger had ik geen idee waar energie vandaan komt. Al zolang als ik me kan herinneren komt er stroom uit het stopcontact en warm water uit de kraan. Vroeger hadden we nog een gaskachel in Hotel Bosch, die het gewoon iedere ochtend deed. Ik vroeg mij nooit af waar dat gas vandaan kwam.

Nu weet ik dat iedere vorm van energie zijn afdruk achter laat op onze omgeving. Fossiele energie heeft ons verwend. Zij is onzichtbaar, netjes weggewerkt in de randen van ons bestaan. Zoals Dirk Sijmons (2017) schrijft; “‘Ons gas loopt stil onder de grond en de benzine komt moeiteloos uit de pomp. De elektriciteitsopwekking is slechts zichtbaar als een rookpluim aan de horizon, waar een centrale staat die wordt gestookt met vanuit de onzichtbare ondergrond elders gedolven kolen; alleen de ijle lijnen van de hoogspanningsleidingen verstoren de discretie enigszins.”

Ik begrijp dat wind energie nieuw is voor mensen, en spannend. We hebben, zeker in Arnhem, niet eerder met windmolens van dergelijke hoogte te maken gehad. Je weet niet precies wat het voor jou zal betekenen wanneer deze windmolens draaien. Als de slagschaduw net op je raam valt, kan met name de overgang van schaduw naar geen schaduw heel erg hinderlijk zijn. Gelukkig probeert men dit, in navolging van de wet en vanuit medemenselijkheid en inlevingsvermogen, zo veel mogelijk te beperken.

U en ik hebben het ontzettend goed gehad de afgelopen decennia. Energieopwek is volledig aan ons voorbij gegaan en we zijn er inmiddels aan gewend dat we, wanneer we maar willen, het vliegtuig kunnen pakken om ergens naartoe te gaan. We kunnen er echter niet omheen dat we de opwekking van energie gaan zien en horen.

De essentie van de energietransitie is om energieopwekking in beeld te krijgen. Zonne- en wind energie moeten -samen- in grote getale worden geoogst. Dat zullen we allemaal in onze omgeving gaan merken, overal in Nederland. Een windmolenpark is een prachtig begin zeker in combinatie met zon, maar niet voldoende om alle huishoudens, agrarische bedrijven en industrie in Arnhem eo van stroom te voorzien. Dit geld ook voor Windpark Koningspleij, er zal meer moeten gebeuren in navolging van dit initiatief.

Ik kan u er echter van verzekeren dat fossiele brandstoffen onze omgeving evenveel (of misschien zelf nog meer) veranderen als windmolens.. Dit kunt u, als u wilt, nakijken in het boek ‘Landschap en Energie’ van Dirk Sijmons of op andere luchtfoto’s. Voor een beter beeld van windenergie en de uitdaging die daar nog in ligt kunt u ‘an energetic Oddyssey 2050’ googlen. U vindt dan een filmpje van windenergie in de Noordzeelanden.

Het vliegtuig, de automobiel, de computer, de mobiele telefoon, het internet en iedere andere nieuwe technologie hebben we de afgelopen decennia eerst met wantrouwen benaderd maar uiteindelijk omarmd omdat zij ons leven eenvoudiger maakten en ons in staat stelden meer van de wereld te zien. Nu staat onze manier van leven onder druk.

Nederland MOET klimaatbestendig worden. We lopen niet onder, maar de zeespiegel stijgt en het weer wordt extremer waardoor rivieren sneller buiten de oevers treden. Dit initiatief van Rijn en IJssel Energiecooperatie en Pleij BV is een prachtig voorbeeld van hoe we de energietransitie samen in gang kunnen zetten en kunnen vieren.

We kunnen samen de wereld beter achterlaten dan we haar vonden! Voor mijn kinderen, uw kinderen, uw kleinkinderen en hun kinderen!

Om de energietransitie te laten slagen en klimaatbestendig te worden moeten politici, al dan niet ondersteund door burgers, keuzes maken. Ik weet zeker dat dit kan. Dat weet ik, omdat we eerder voor hete vuren hebben gestaan, misschien wel even heet als +2 graden Celsius. Het was de Nederlandse overheid die de regie voerde voor de woningwet in 1901 toen duizenden mensen overleden aan cholera in sloppenwijken en nog eens duizenden gevaar liepen. Samen met stadsbestuurders, burgerlijke filantropen, sociale bewegingen, architecten en stedenbouwkundigen werden de steden volledig omgegooid en daardoor weer veilig om te wonen, voor iedereen.

Laten we samen een feestje maken van de transitie en een klein feestje vieren wanneer de bouw van Windpark Koningspleij begint. Laten we trots zijn op dit initiatief, en straks zeggen; “Ja, ik woon daar bij die 4 windmolens, dat waren in 2018 de allereerste in de omgeving”.

We hebben dit nodig, echt.

Xeni.

Reacties