Oplossingen voor burgerinitiatieven en vrijwilligersorganisaties

De adviseurs van Praktische Zaken Rob Wieten, Rob van Sprang en Annet Elzinga bijeen in DAZO in het Spijkerkwartier © Zefanja Hoogers

Sinds een jaar kunnen Arnhemmers met hulpvragen bij hun burgerinitiatief of vrijwilligersorganisatie, een beroep doen op Praktische Zaken. Inwoners besteden hun tijd en energie het liefst aan datgene waarvoor zij hun initiatief begonnen zijn, want daar zijn ze goed in. Voor al het andere organisatorische waar zij tegenaan lopen, kunnen zij tips, advies en passende oplossingen vinden bij Praktische Zaken.

Adviseurs

We stellen graag voor: Rob Wieten (weet veel over financiën), Rob van Sprang (weet veel over veiligheid en risico’s) en Annet Elzinga (weet veel over communicatie). Zij zijn de drie adviseurs van Praktische Zaken; dé helpende hand bij bedrijfsvoering voor burgerinitiatieven en vrijwilligersorganisaties. Praktische Zaken geeft inzicht in de inhoudelijke en financiële consequenties aan Arnhemmers met hun initiatieven.

De adviseurs van Praktische Zaken hebben het afgelopen jaar al vele Arnhemmers op weg geholpen met zaken waar oplossingen voor werden gezocht. Zo ontwikkelt Praktische Zaken een methode voor (groeiende) vrijwilligersorganisaties of burgerinitiatieven voor wie het best een uitdaging kan zijn om de financiële administratie op orde te krijgen én organiseert regelmatig een inloop voor vragen van deze organisaties en initiatieven op dit gebied.

Iedere laatste vrijdag van maand organiseert Praktische Zaken een Communicatie Lab, waar Arnhemmers terecht kunnen voor ondersteuning bij PR zaken. Folders, sociale media, nieuwsbrief: laat je daar inspireren of adviseren, of horen en zien hoe andere burgerinitiatieven hun communicatie organiseren. In het Communicatie Lab komen tips en ondersteuning altijd tot een concreet resultaat waar je direct iets aan hebt.

Fictief loket

De adviseurs van Praktische Zaken hebben geen vaste locatie en ontmoeten elkaar regelmatig op plekken als Buro MLBRGN aan de Akkerwindestraat, DAZO aan de Spijkerstraat of Geniet in de Weerd aan de Weerdjesstraat, waar zij vragen vanuit de stad aan elkaar koppelen, praktische oplossingen ontwikkelen om de initiatieven verder te helpen en maatwerk bedenken voor hulpvragen.

In Arnhem zijn al langer zowel de Adviesbrigade (biedt ondersteuning aan besturen van vrijwilligersorganisaties) als De Ideeënmakelaars (denken mee in de kiemfase van een burgerinitiatief) actief. Zij werken ondertussen intensief samen met Praktische Zaken en vormen één fictief loket voor alle vragen van burgerinitiatieven en vrijwilligersorganisaties.

Praktische Zaken is bereikbaar via 026 2340 111, info@praktischezakeninarnhem.nl of kijk op praktischezakeninarnhem.nl en de Facebook- of LinkedIn pagina.

Gemeente Arnhem

Praktische Zaken is een initiatief van Arnhemse burgers en wordt gefinancierd door de Gemeente Arnhem. De gemeente ondersteunt waar mogelijk bewoners- en vrijwilligersinitiatieven en heeft Praktische Zaken mede gefinancierd, om initiatiefnemers te ontlasten. Antwoorden op bijvoorbeeld ARBO of juridische vragen vonden inwoners eerder niet bij bestaande organisaties in Arnhem.

Door burgerinitiatieven en vrijwilligersorganisaties met goede ondersteuning het zo veel mogelijk makkelijker te maken, hebben zij een grotere kans van slagen en wordt bovendien geld en energie bespaard.

Reacties