Outlet Zevenaar bedreiging voor Arnhemse binnenstad?

Afgelopen woensdag heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan over het uitwerkingsplan ‘Sporenallee’ dat de voorgenomen vestiging van een Factory Outlet Village (FOV) in Zevenaar mogelijk maakt. Bij die uitspraak zijn diverse partijen niet-ontvankelijk verklaard in hun beroep en zijn de overige beroepschriften ongegrond verklaard.

Eén van de partijen die beroep had ingesteld tegen het vastgestelde uitwerkingsplan was de vereniging Ondernemers Kontakt Arnhem (OKA). Zij betoogden in de procedure dat niet is aangetoond dat er een actuele regionale behoefte bestaat aan een FOV en dat de realisering tot een onaanvaardbare leegstand binnen de bestaande winkelvoorraad zal leiden. De Afdeling bestuursrechtspraak verklaarde afgelopen woensdag het beroep van OKA en de andere partijen ongegrond.

De beroepschriften van OKA en dertien ander partijen, waaronder gedeputeerde staten van Gelderland, burgemeester en wethouders van Doetinchem en de vereniging Algemeen Ondernemersverbond Zevenaar, waren gerichte tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zevenaar waarbij een uitwerking van het bestemmingsplan is vastgesteld om de vestiging van een Factory Outlet Village (15.000 m2 bruto vloeroppervlak) mogelijk te maken.

Naast gronden als een gebrek aan een actuele regionale behoefte en toename van verkeersbewegingen, werd ook aangevoerd dat de planrealisatie zal leiden tot een onaanvaardbare leegstand in Zevenaar, Doetinchem, Nijmegen, Velp en Arnhem. Zelfs de gemeente Emmerich kwam tegen het uitwerkingsplan ‘Sporenallee’ in verzet.

Ondernemers Kontakt Arnhem (OKA) betoogde in de procedure dat in een in opdracht van de gemeente Zevenaar opgesteld rapport geen rekening is gehouden met het verzorgingsgebied van de bestaande factory outlet centers.

Tevens betoogde Ondernemers Kontakt Arnhem dat de actuele regionale behoefte is gebaseerd op suggestieve uitgangspunten. Zij vreest voor onaanvaardbare leegstand in de regio. Onder verwijzing naar een in eigen opdracht opgesteld rapport betoogde zij dat in Arnhem het uitwerkingsplan tot forse verdringingseffecten zal leiden in de mode- en sportbranche.

De Afdeling bestuursrechtspraak is echter van mening dat onderzoek van de gemeente Zevenaar heeft aangetoond dat er voldoende regionale behoefte en markruimte is voor een Factory Outlet in Zevenaar.

De Afdeling onderkent weliswaar dat er effecten zullen optreden voor detailhandel in het beoogde segment, maar stelt dat niet is komen vast te staan dat de vestiging van de Factory Outlet tot een onaanvaardbare leegstand zal leiden in de omliggende gemeenten, waaronder Arnhem.

De argumenten die OKA in de procedure naar voren heeft gebracht zijn gebaseerd op de eisen in het Besluit ruimtelijke ordening die samen de ‘ladder van duurzamelijk verstedelijking’ worden genoemd. Daarbij moet worden gekeken naar de actuele regionale behoefte aan een bepaalde ontwikkeling en in hoeverre die in het bestaande stedelijke gebied zou kunnen worden ingevuld.

Met betrekking tot dit onderwerp heeft Tweede Kamerlid Yasemin Cegerek (PvdA) aangekondigd om de ministers Kamp en Schultz van Haegen om opheldering te vragen.

Nu het uitwerkingsplan ‘Spoorallee’ onherroepelijk is geworden kan de realisatie van de Factory Outlet Village in Zevenaar, ondanks alle weerstand, niet meer worden voorkomen. Tegen de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak is namelijk geen hoger beroep mogelijk.

In hoeverre deze nieuwe ontwikkeling zal leiden tot een toename van leegstand in de Arnhemse binnenstad, zoals OKA vreest, valt nog niet met zekerheid te zeggen. In de laatste Retailscan Arnhem van makelaardij Strijbosch Thunnissen is met de realisatie van het FOV nog geen rekening gehouden. Maar dat er enig effect zal zijn, sluit zelfs de Afdeling bestuursrechtspraak niet uit.

Lees hier de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Foto: Harry Gerritsen.

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Outlet Zevenaar bedreiging voor Arnhemse binnenstad?"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*