Parkeeroverlast in Klarendal

Autobezitters proberen altijd zo efficiënt mogelijk hun auto’s te parkeren. Dat wil zeggen: gratis. Bezoekers van de binnenstad en zelfs ook mensen die in de binnenstad werken, belasten daarom snel de omliggende wijken van de binnenstad terwijl ze daar helemaal niet hoeven te zijn.

Waterbedeffect

In het Spijkerkwartier bijvoorbeeld, is na jaren overleggen en afstemmen met wijkbewoners  en gemeente, het plan van de werkgroep Verkeer Spijkerkwartier aangenomen. Per juli 2018 is daar betaald parkeren ingevoerd,  bewoners en ondernemers kunnen een vergunning kopen mét een bezoekersvergunning.

Dit zorgt voor een zogenaamd waterbedeffect: het probleem is voor bewoners en ondernemers in het Spijkerkwartier opgelost, waardoor de druk in Klarendal weer hoger werd. Ondernemers van het Modekwartier verenigd in DOCKS, hebben het er onder in de wijk al langer over. Maar de druk verplaatst zich ondertussen ook al naar andere gebieden van de wijk.

Sint Marten en Sonsbeekkwartier

Ook Sint Marten en Sonsbeek kampen al jaren met parkeeroverlast. Team Leefomgeving Noord-West heeft, op basis van een onderzoek en o.a. met input van een werkgroep vanuit de wijk, een plan ontwikkeld om de parkeerdruk en het foutparkeren in de wijk aan te pakken. Daarover is eind 2018 een enquête gehouden, waarbij bewoners konden kiezen tussen maatregelen in de vorm van fysieke aanpassingen, zoals door plaatsing van bloembakken en paaltjes óf betaald parkeren. De wijk koos ongeveer unaniem voor de eerste optie, dus geen betaald parkeren.

Maar het probleem van die wijk, zat ook weer een wijk verder: de Transvaalbuurt, waar vergunninghouders van de Apeldoornseweg binnenkort terecht kunnen terwijl zij nu regelmatig nog aan de randen van Sint Marten hun auto parkeren. Een waterbedeffect!

Waterbedeffect binnen Klarendal

Naar aanleiding van vragen over parkeerproblemen die Modekwartier ondernemers aan de Sonsbeeksingel aan het bewonersoverleg hebben gesteld, wat gevraagd en ongevraagd advies uit brengt aan de gemeente, is gestart met een werkgroep die bestaat uit bewoners en ondernemers. Dit onderwerp kwam tijdens het laatste bewonersoverleg van 2018 in de agenda. Bij wijze van verkenning is gekeken naar modellen om het parkeren te reguleren. Een schouw heeft in de eerste instantie doen besluiten alleen het Klarendalse gedeelte van de Sonsbeeksingel en het Elly Lamakersplantsoen (Putplein) mee te nemen in een nog te ontwikkelen plan. Maar ook hier zou een waterbedeffect in werking treden: als op een deel van de Sonsbeeksingel betaald parkeren wordt ingevoerd, verschuift het parkeren naar plekken verder in de straat of omgeving waar nog vrij kan worden geparkeerd.

Tevens is flitsparkeren ter tafel gekomen: een vorm van beperkt parkeren, waarbij parkeerders voor een korte periode weinig geld betalen en na afloop daarvan een veel hoger bedrag. Flitsparkeren betreft 60 parkeerplaatsen, verdeeld over 3 of 4 plekken in de binnenstad waar momenteel mee geëxperimenteerd wordt.

Advies aan de gemeente

Het bewonersoverleg adviseert de gemeente met spoed een onderzoek te doen naar parkeren in geheel Klarendal  (en niet alleen de Sonsbeeksingel en het Elly Lamakersplantsoen) en een pilot voor flitsparkeren  aan de Sonsbeeksingel in te voeren als onderdeel van het experiment in de binnenstad.

Wordt vervolgd…

Reacties