Gebiedsvisie Coehoorn: ‘Coehoorn-DNA is belangrijk’

Deze week sprak de gemeenteraad tijdens een rondetafelgesprek met belanghebbenden over de gebiedsvisie die voorligt voor de ontwikkeling van Coehoorn als creatieve wijk. Deze gezamenlijke visie van het college en Stichting Coehoorn Centraal is het resultaat van een motie uit juni 2018 met de titel ‘Toekomst voor ondernemerschap in Coehoorn’. De gebiedsvisie pretendeert randvoorwaarden te scheppen voor een park met een Berlijnse uitstraling en genoeg ruimte voor creatief ondernemerschap.

Wat houdt deze visie in? Hoeveel ruimte is er nog voor nadere invulling van de visie of ligt alles al vast? En is het proces rondom de totstandkoming van de visie voor iedereen naar wens verlopen? Politiek verslaggever Huibert Veth sprak hierover met Paul de Bruijn (mede-initiatiefnemer Coehoorn Centraal), Ronald Wientjes (vertegenwoordiger van een groep bewoners), Ton Kortbeek (medeoprichter Kunstlab Arnhem) en verantwoordelijk wethouder Roeland van der Zee.

‘Drie harde elementen’

De Bruijn: “De kern is dat Coehoorn een creatief gebied blijft. Een gebied waar creatieve ondernemers in kantoren kunnen samenwerken. Belangrijk punt is dat er een groenvoorziening blijft. Aan de rand van het park komt een collectief particulier opdrachtgeverschap project waarbij uiteindelijk een groep samen woningen gaat ontwikkelen. Dat zijn eigenlijk de drie harde elementen.”

“Het Coehoorn-DNA is belangrijk. Dit vind je in ons huiskamercafé ‘Stella by Starlight’ waar de creatieve ondernemers elkaar ontmoeten en waar ook hun klanten komen. Dit zie je ook terug in de groenvoorziening, het Coehoornpark.”

‘Bewoners nauwelijks betrokken’

Wientjes: “De bewoners zijn nauwelijks bij deze visie betrokken. Het is een één-tweetje tussen Coehoorn Centraal en de gemeente geweest.”

‘Niks moeilijker dan wijkdemocratie’

Van der Zee: “Toen ik aantrad als wethouder heb ik dit dossier op mijn eerste werkdag opgepakt en heb er structuur in aangebracht. Vanaf toen is het vlot verlopen. We hebben een stuurteam waarin vanuit Coehoorn leden van de Raad van Toezicht zitten en ikzelf namens de gemeente. De mensen hebben kennelijk wel hele hoge verwachtingen over de eerste bijdrage aan deze gebiedsvisie. Het is niet zo dat er nu een kant-en-klaar plan ligt waar ze niets meer over kunnen zeggen. Er ligt een visie waar ze juist enorm in betrokken worden en hun input kunnen leveren. Er is niks moeilijker dan wijkdemocratie. Het begint er wel mee om gewoon alle mensen uit te nodigen en niet alleen de enkeling die van zich laat horen. Als je dan je stem niet laat horen dan wordt deze ook niet gehoord.”

Dit is een productie van RTV Arnhem.

Reacties