‘Politieke druk heeft prijs Gele Kubus opgedreven’

Druk vanuit de Arnhemse politiek heeft ervoor gezorgd dat de Gele Kubus bijna drie keer zo duur is geworden als eerder geraamd. Dat blijkt na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) door Arnhemmer Bram Derix. Het tijdelijke bouwwerk op het Gele Rijders Plein is daarnaast veel simpeler geworden dan aanvankelijk de bedoeling was.

Door Huibert Veth

Derix heeft zijn bevindingen gedeeld met RTV Arnhem. Het Rotterdamse architectenbureau Studio RAP heeft opdracht gekregen voor het ontwerp en de bouw van de Gele Kubus. Evenementenbedrijf Crazy Coasters heeft de opdracht gekregen het programma, de vergunningen en de inrichting in te vullen.

“Oorspronkelijk heeft Studio RAP laten weten dat de bouw van de Kubus 68.000 euro zou bedragen”, stelt Derix vast. “Al snel bleek dat de architect niet in staat was om de Gele Kubus te laten bouwen zoals gepland. De drie verdiepingen zijn er niet gekomen.” Dit wordt door Studio RAP bevestigd.

Verder zegt het bureau dat ten opzichte van het oorspronkelijke plan de toiletten niet zijn gerealiseerd en dat er ook geen restaurant of een andere eetgelegenheid is gekomen. Volgens de offerte zouden er bijna 200 personen tegelijk in de Kubus terecht kunnen. De gebruiksmelding is uiteindelijk afgegeven voor 120 personen, maar met een podium zijn dat er aanzienlijk minder.

Ook is de Kubus maanden later opgeleverd dan was gepland. Crazy Coasters laat aan RTV Arnhem weten deels financieel door de Gemeente Arnhem gecompenseerd te zijn voor de vertraging van vijf maanden.

De ambtenaren ondervonden duidelijk grote (politieke) druk om de kubus gebouwd te krijgen waardoor de kosten enorm zijn opgedreven, stelt Derix. “De gemeente had er ambtelijk helemaal genoeg van toen ik hen belde en men was zeer open over die frustratie. Niemand lijkt zich verantwoordelijk te voelen.”

Studio RAP bevestigt dat door de snelheid waarmee het project afgerond moest worden, de kosten opgelopen zijn. Oorspronkelijk zou de kubus dus voor 68.000 euro worden gebouwd. Dat is echter ruim 183.000 euro geworden. Het Rotterdamse architectenbureau vindt dat de gemeente voor dit bedrag wel een kubus van hoogwaardige kwaliteit heeft gekregen.

In een e-mailwisseling stelt Studio Rap aan de gemeente een duurdere bouwmethode voor, om het snel af te krijgen, maar ‘daar zit dan wel een prijs aan vast’. Derix: “Uit alle mails en gesprekken is duidelijk geworden dat alles moest wijken voor het op tijd opleveren van de kubus.”

Bij de overdracht van de kubus aan de gemeente geeft laatstgenoemde in een e-mail naar Studio RAP te kennen de ontstane meerkosten voor diverse afrondende werkzaamheden en bouwhekken uit coulance voor haar rekening te nemen. Studio RAP zegt tegen RTV Arnhem dat er onenigheid was over de coördinatie- en ontwerpkosten.

In dezelfde e-mail geeft de gemeente aan dat Studio RAP af moet zien van verdere claims op dat gebied. Vervolgens is de samenwerking met Studio RAP door de gemeente beëindigd.

De gemeente herkent zich niet in het geschetste beeld en zegt dat de uitspraken voor rekening komen van degenen die ze hebben gedaan. De woordvoerster verwijst voor haar standpunt naar de eigen website. “De gemeenteraad is in 2017 onder andere akkoord gegaan met een onderzoek naar de mogelijkheden voor het Gele Rijders Plein aan de kant van het Willemsplein. Dat is nu in uitvoering.”

Het raadsvoorstel gaat niet in op hoe dit onderzoek moet worden gedaan en welke vorm de roomdivider moet krijgen, aldus de zegsvrouw. “Uiteindelijk is uit een aantal voorstellen de kubus gekozen door de klankbordgroep. Het is een experiment en uiteraard is iedereen vrij om er een mening over te hebben.”

Derix: “Daarbij gaat de gemeente wel voorbij aan een raadsbrief van begin 2018 over de stand van zaken waarbij de beoogde oorspronkelijke kubus, die er nooit in die vorm is gekomen, werd getoond als de definitief te bouwen kubus.”

Studio RAP geeft aan zich te herkennen in de opsomming van feiten in de artikelen van RTV Arnhem.

Dit is het eerste deel van een drieluik over de inmiddels veelbesproken Gele Kubus. Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van Ben Schattenberg.

Arnhem Centraal stelde eerder in de gemeenteraad mondelinge vragen aan de wethouder over de Gele Kubus. Politiek verslaggever Huibert Veth vroeg fractievoorzitter Guus van der Laak om een reactie op de artikelen van RTV Arnhem:

Dit is een productie van RTV Arnhem.

Reacties