Regio Arnhem-Nijmegen: € 23 miljoen extra investeringen

ARNHEM – De regio Arnhem-Nijmegen kan een bedrag van € 23 miljoen aan investeringen tegemoet zien. Dat is de afspraak die de provincie met de gemeenten Arnhem en Nijmegen heeft gemaakt.

Die afspraak is vastgelegd in de Investeringsagenda Stedelijk Netwerk Arnhem-Nijmegen 2018-2019. Voor Arnhem is er bijvoorbeeld extra geld voor de organisatie van een Dutch Energy Week.

Verschillende bedrijven en onderwijsinstellingen gaan ook bijdragen aan deze extra investeringen. De investeringen zullen verstrekt worden binnen drie provinciale programma’s, namelijk Ruimte voor werk, kennis en innovatie in Health en Energy, Bruisende binnensteden aan de rivier en Slimme duurzaamheid.

Arnhem kan de komende tijd miljoenen verwachten voor het versterken van de hotspot Energy, de energietransitie, zoals aardgasvrije wijken en het stimuleren van waterstofmobiliteit. Een bedrag van €10,5 miljoen wordt er geïnvesteerd in de culturele samenwerking tussen Arnhem en Nijmegen en een WO II portal. Voor de herinrichting van de Arnhemse Rijnkade is ook geld beschikbaar.

Naast de € 50 miljoen aan investeringen in het kader van het bestuursakkoord Investeringsagenda Stedelijk Netwerk uit 2016 komt het bedrag van € 23 miljoen als extra investering bovenop het eerdergenoemde bedrag. De provincie ziet deze investeringen als noodzakelijk om de ambitie ‘Regio Arnhem-Nijmegen in de top van Nederland’ waar te kunnen maken.

De regio heeft daarvoor alles in huis, zoals onderwijs- en kennisinstellingen van wereldformaat, een hoogopgeleide en creatieve bevolking en innovatieve bedrijvigheid. Goede culturele voorzieningen en het wonen in prachtige landschappen en steden maken een goed vestigingsklimaat compleet, aldus de provincie.

Bron: Provincie Gelderland

Reacties