Ruimte voor de rivier

Watermanagement Stadsblokken Meinerswijk: als de plannen voor het enorm aaneengesloten uiterwaardenpark uitgevoerd gaan worden, zal de rivier ruimte moeten krijgen. De gevolgen voor het waterpeil in het gebied en van de Rijn zijn nauwkeurig in kaart gebracht door KondorWessels Projecten en partners. De extra Ruimte voor de rivier-maatregelen die binnen het plan worden getroffen, zorgen gemiddeld voor een daling van het waterpeil en dus voor minder overstromingsrisico’s in de toekomst.

Animatievideo

Omdat het thema water leeft in Arnhem en KWP geregeld vragen krijgt van geïnteresseerden, hebben KondorWessels Projecten en Witteveen+Bos in de afgelopen periode een animatievideo gemaakt die alle informatie geeft over de toekomstige waterstandsverbeteringen:

Rijkswaterstaat geeft het ontwerpbesluit waterwetvergunning binnenkort vrij voor inspraak en lijkt daarmee positief te oordelen over de Ruimte voor de rivier-maatregelen die horen bij dit plan, maar er gelden nog wettelijke mogelijkheden voor het indienen van zienswijzen. Pas daarna velt Rijkswaterstaat haar definitieve oordeel.

Reacties