RUIMTEVOLK zoekt “nieuw kapitaal” in Arnhem

{

Zes jaar na de oprichting van het RUIMTEVOLK, hét inspiratieplatform voor ruimtelijke vraagstukken, strijkt hun jaarlijkse kennisfestival Expeditie dit jaar neer in Arnhem. De initiatiefnemer van RUIMTEVOLK, Arnhemmer Sjors de Vries, noemt dat geen toeval. RUIMTEVOLK is van oorsprong een Arnhems initiatief, maar volgens De Vries vinden daar ook veel ontwikkelingen plaats die nationaal in de belangstelling staan.

Het is daarom dat op Expeditie een speciaal Arnhem-lab wordt ingericht rondom de projecten Rijnboog en Coehoorn Centraal. Het thema van dit jaar is “Nieuw kapitaal voor ruimtelijke ontwikkelingen”. Wat is RUIMTEVOLK, wie zijn erbij betrokken en wat betekent het voor de stad Arnhem? Ik heb dat aan oprichter Sjors de Vries gevraagd.

RUIMTEVOLK is een open kennisplatform voor professionals uit de wereld van de ruimtelijke ontwikkeling en verwante vakgebieden. Naast zeven kernmedewerkers, delen bijna 200 bloggers uit het hele land hun kennis door middel van blogs en voeren daarover discussies. Met vele duizenden unieke bezoekers per week is dit platform van grote betekenis voor de vakwereld, terwijl Arnhem in de blogs een belangrijke plaats inneemt en veel Arnhemmers de blogs lezen.

“Vakdisciplines die zich bezig houden met stedelijke ontwikkeling zijn zichzelf opnieuw aan het uitvinden”, volgens De Vries, “ook in Arnhem is dat zichtbaar en voelbaar, bijvoorbeeld in Rijnboog en Coehoorn.” Maar het gebeurt niet alleen in de steden. Meer in de luwte gebeuren er bijvoorbeeld in krimpgebieden ook hele bijzondere dingen. De Vries ziet dat er tussen grote projecten met traditionele partijen en zogenoemde ‘bottom-up’ burgerparticipatie projecten ruimte zit voor “winst”. Maar die winst valt volgens hem alleen te behalen als betrokken partijen hun rol nemen en ophouden met naar elkaar te wijzen als veroorzaker van de problemen of als de aangewezen partij ze op te lossen. Iedereen moet momenteel zijn verlies nemen, zoals ook voor de particuliere huizenbezitter noodgedwongen geldt.

Op de Expeditie komt onder andere ook de grote uitdaging waarvoor de Nederlandse binnensteden staan aan bod. Hierover signaleert De Vries dat er veel kansen liggen, wanneer alle betrokken ervan doordrongen zijn dat ze moeten meebewegen en antiperen op enkele grote maatschappelijke ontwikkelingen. En meer marktconforme huurprijzen zouden stiekem wel eens de sleutel kunnen zijn voor een vernieuwd en aantrekkelijk winkel- en werkprogramma.

“Dat door meer marktconforme huurprijzen de stad er anders gaat uitzien, zou wel eens bewezen kunnen worden door het project Coehoorn Centraal”, stelt De Vries, “maar hier spelen tevens de branding van het gebied en het enthousiasme van de initiatiefnemers een grote rol. De combinatie is interessant. Achteraf is het moeilijk te bewijzen wat nu precies de doorslag zal hebben gegeven.” Succes hoeft volgens De Vries niet altijd te zitten in vernieuwing. “Dat is een misverstand. Nieuw is niet altijd perse beter!”. “Ik spreek altijd liever over streven naar “verbetering”, stelt De Vries.

De vraag of de “reuring” in Arnhem veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van een boel initiatieven en samenwerkingsverbanden, beantwoordt De Vries bevestigend. Al die bestaande netwerken zouden volgens hem nog beter voor de stad kunnen worden ingezet. “Er is veel “Wisdom of the Crowd” ,kennis en energie aanwezig in Arnhem. Dat is het “nieuwe kapitaal” van de stad.

Samen met architectuurcentrum CASA en As we Speak wil RUIMTEVOLK zich gaan inzetten om al dat aanwezige kapitaal bij al die bevlogen Arnhemse ondernemers, burgers en netwerken beter te verbinden en waar mogelijk gericht voor de stad in te zetten. De Vries: “Wij nemen het initiatief en faciliteren het in eerste instantie, maar we gaan werken volgens het open platform en “zwaan kleef aan” model. We werken de plannen nog uit, maar zeker is dat we vanaf begin volgend jaar stadsbijeenkomsten gaan organiseren naar aanleiding van thema’s die leven en belangrijk zijn voor de stad”.

Dat lijkt op een soort RUIMTEVOLK als open platform, maar dan gericht op lokaal niveau en uitvoering. “Niet gebouwen, overheid en regeltjes maken de stad. Dat doen de mensen, organisaties en netwerken die er leven en in investeren. Wanneer we in staat zijn om vanuit dat perspectief naar opgaven zoals de binnenstad, Rijnboog en de leefbaarheid in wijken te kijken, dan kunnen er mooie dingen gebeuren”, besluit De Vries het interview.

Meer informatie over de Ruimtevolk Expeditie 2013 is hier te vinden. De hoofdfoto (van Sjors de Vries ) is gemaakt door Pim Geerts en de overige foto’s (van de Expeditie 2012) zijn van Masha Bakker-Matijevic.

Reacties

Wees de eerste die reageert op "RUIMTEVOLK zoekt “nieuw kapitaal” in Arnhem"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*