Samra ontmoet Rozet

Samra en Maria de Haan (Rozet basisvaardigheden) begeleiden de dames © Zefanja Hoogers | Rozet

In buurtcentrum De Overkant in de wijk Presikhaaf, is stichting Samra één van de dagelijkse gebruikers van het pand. Samra biedt vrouwen van verschillende leeftijden en culturen een veilige haven om te ontmoeten, te verbinden, ervaringen uit te wisselen en sociale contacten te verbeteren. Vanwege de coronacrisis waarin digitale ontwikkelingen in de wereld een hoge vlucht namen, constateerde Samra dat veel bezoekers achter bleven vanwege hun beperkte digitale vaardigheden. De stichting nam contact op met Rozet om daar verbetering in te brengen.

Tien ontmoetingen

Stichting Samra wil deze vrouwen digitaal vaardig maken zodat zij contact kunnen hebben met elkaar en anderen om de eenzaamheid en isolatie te verminderen en hen zelfredzamer te maken. Via fondsen werden laptops georganiseerd, DigiSlim hielp deze te installeren en Rozet Digitaalhuis kwam de afgelopen maanden tien ochtenden op locatie om de dames basisvaardigheden bij te brengen. Samra El Yakhloufi: ‘Corona heeft gedwongen digitale vaardigheden te ontwikkelen: ze moeten wel… Ondanks lockdown en afstand, zijn ze tóch verder gekomen.’ De 10 tot 15 deelnemers met verschillenden niveaus, vertellen dat ze nu eigen emailadressen hebben, wachtwoorden hebben opgeslagen, hoe ze Wifi verbindingen kunnen maken en op Google dingen kunnen zoeken. Maar voor sommigen waren 10 bijeenkomsten ook net weer te weinig om echt zelfstandig aan de slag te kunnen.

Toekomst

De stichting is tevreden over de resultaten. ‘De doelgroep vraagt om maatwerk, en om kleine stapjes. Deze eerste stap was er in Rozet bibliotheek Presikhaaf niet.’ Sommige deelnemers kunnen nu wellicht wél naar het Taalcafé of naar het Digi-uur in de bibliotheek, voor anderen is dat nog een stap te ver. Er wordt onderzocht of Rozet nog meer voor de doelgroep kan betekenen en of de doelgroep misschien nog groter is dan het clubje wat nu is bereikt.

Reacties