Sinterklaas bestaat

Onlangs verscheen bij Wintertuin Uitgeverij het boekje ‘Chocomel en steunkousen’ geschreven door Martijn Brugman. Op een bescheiden aantal pagina’s beschrijft hij onder de subtitel ‘Het goede van 50 jaar caritas’ op welke wijzen de Arnhemse Stichting Bijzondere Noden (ASBN) liefdadigheid bedrijft.

De bij een groter publiek vrijwel onbekende ASBN vroeg De Gelderlander-columnist Martijn Brugman eens uit te leggen waar de stichting voor staat. Brugman doet dat op zijn eigen, heel specifieke wijze. In eenvoudige taal legt hij in ‘Chocomel en steunkousen’ in tien – als columns te lezen – hoofdstukjes uit, waar de stichting haar geld vandaan haalt en aan uitdeelt. En dat het niet om klein bier gaat, moge blijken uit de genoemde bedragen. Zo overstijgen de jaarlijkse inkomsten vele honderdduizenden euro’s die vervolgens – na rijp beraad – worden uitgekeerd aan goede doelen.

Doelen

En die doelen zijn zeer divers. Het waren er de laatste halve eeuw letterlijk honderden. In het ter gelegenheid van het vijftig-jaar-goed-doen uitgebrachte boekje noemt Brugman onder andere jeugdkampen, vakanties voor kwetsbare ouderen, vluchtelingenwerk, activiteiten voor alleenstaande ouders, het Martin Luther Kingcentrum, Spellenbank Hoedje Wip, Klussengroep Arnhem, revalidatiemiddelen voor ontwikkelingslanden, maar ook waterscouts in Arnhem en de Arnhemse Kerstherberg. Alle deden met succes een beroep op ASBN. Soms gaat het om een futiel bedrag waarmee een gehandicapte alsnog met een Zonnebloem-reis mee kan, vaker zijn het forse geldsommen die voor evenveel stichtingen, verenigingen en andere clubs méér schelen dan een slok op een borrel.

Tastbaar

Een goed doel hoeft niet altijd concreet zicht- en tastbaar te zijn, is een opvatting van het ASBN-bestuur. Zo wordt de stichting Eenzame Dood financieel ondersteunt in het bijstaan van eenzame mensen tijdens hun laatste levensfase. Het gaat hier om een ongrijpbaar doel vergeleken met het slaan van een waterput in Kenia, of de aankoop van een laptop voor een scholier uit een arm gezin.

De ASBN heeft katholieke wortels, maar schudde de bijbehorende kerkmoraal uit de jaren vijftig van de vorige eeuw al lang van zich af. Het gaat om hedendaagse naastenliefde en onbaatzuchtigheid. Vooral Arnhemse Organisaties die zich gratis voor anderen inspannen kunnen ASBN om ondersteuning vragen.

Het goede ligt besloten in een handeling. Het gaat om gewone mensen die een sympathieke daad verrichten. Personen die daadwerkelijk de handen uit de mouwen steken. Zoals de hopman van Scoutinggroup Miguel Pro die om een financiële bijdrage vroeg voor nieuwe tenten, juniorvletten, zwemvesten, enzovoort. De waterscouts ontvingen in dit geval een gift van 5.000 gulden.

Titel

De titel Chocomel en Steunkousen verwijst naar een vrijwilliger die bij de Kerstherberg zonder enige poeha iets voor een ander doet. Het simpel inschenken van een chocomelletje is even onbaatzuchtig als het helpen van een bejaarde vrouw met het aantrekken van haar steunkousen op een ouderenreis.

In deze gelegenheidspublicatie schetst Martijn Brugman op treffende wijze hoe in de huidige tijd ASBN een gemotiveerde gulle gever is. Sinterklaas zoals het ooit is bedoeld.

Reacties

Over de auteur

Kees Crone
Kees Crone is allereerst journalist en daarna schrijver. Hij houdt van zijn geboortestad. Zijn laatste boek uit 2018 heet daarom: Arnhem gezien door Crone.