Sjoerd Dijk (D66) over aardgasvrije wijken: “Arnhem moet terug naar de kopgroep.”

Tijdens de laatste raadsvergadering stelde raadslid Sjoerd Dijk (D66) vragen aan de wethouder over het aardgasvrij maken van wijken. Dit had onder andere betrekking op de 120 miljoen euro die het Rijk beschikbaar heeft gesteld aan subsidies voor aardgasvrije wijken en die aan 27 gemeenten is toegekend. Arnhem zit daar helaas niet bij. Hoe komt dit? Arnhem heeft immers de ambitie om binnen drieënhalf jaar te starten met het aardgasloos maken van tenminste drie wijken. Afspraak 2.1 coalitieakkoord (waar D66 zelf ook onderdeel van uitmaakt): “De komende periode starten we met het aardgasloos maken van tenminste drie wijken. Hiervoor reserveren we jaarlijks een bedrag dat oploopt naar 1,25 miljoen euro.” D66 was benieuwd naar de voorbereidingen en voortgang hiervan en de reden van het mislopen van bovengenoemde subsidies.

Politiek verslaggever Huibert Veth sprak met Sjoerd Dijk.

Dit is een productie van RTV Arnhem.

Reacties